Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 8/11 η Οικονομική Επιτροπή στις 13:30

0
75

Με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα, Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 στις 13:30, η Οικονομική . Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

Η συνεδρίαση που γίνεται μικτή, δηλαδή δια ζώσης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, και με τηλεδιάσκεψη και σύμφωνα με την πρόσκληση του προέδρου της και Δημάρχου Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβου καλείται να συζητήσει και να αποφασίσει μεταξύ άλλων για την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας για το 2023, την προμήθεια τηλεοράσεων LED 55΄΄ ιντσών για τα 4 παραρτήματα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου, τη σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων που είναι δικαιούχοι καταβολής χρηματικών βοηθημάτων καθώς και άλλων σημαντικών θεμάτων.

Η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τρίτη 8/11/2022 και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Κατάρτιση Πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2023 του Δήμου Καλλιθέας

2. Εξειδίκευση πιστώσεων για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (τηλεοράσεων) LED 55΄΄ ιντσών στα 4 (τέσσερα) παραρτήματα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας

3. Εξειδίκευση πίστωσης, έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση δαπανών μετακίνησης, για συμμετοχή του Αντιδημάρχου του Δήμου Καλλιθέας Γεώργιου Καλαμπαλίκη στην συνάντηση εργασία της επιτροπής της ΕΟΧ για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COMPETENCE, που θα πραγματοποιηθεί στην Πράγα από 28/11/2022 έως 30/11/2022 ”, με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής

4. Εξέταση 1ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της δαπάνης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Καλλιθέας»

5. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου και χλοοτάπητα σε πάρκα και σχολικά συγκροτήματα, ανακατασκευή παιδικών χαρών & αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού σε κοιν/τους χώρους του Δήμου Καλλιθέας»

6. Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης, των Τεχνικών Περιγραφών – Προδιαγραφών, των Προμετρήσεων, του Τιμολογίου Μελέτης και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου και χλοοτάπητα σε πάρκα και σχολικά συγκροτήματα, ανακατασκευή παιδικών χαρών & αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού σε κοιν/τους χώρους του Δήμου Καλλιθέας»

7. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

8. Αποδοχή και κατανομή συμπληρωματικής επιχορήγησης από τους ΚΑΠ έτους 2022, στις Σχ. Επιτροπές, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των Σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

9. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης του έργου: ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ με ενάριθμο 2022ΣΕ27510048

10. Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του 2ου ΑΠΕ, 1ης ΣΣΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ 14»

11. Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης με τη Ε.Ε.Τ.Α.Α για την εκπόνηση της μελέτης του έργου « Βιοκλιματική Αστική Ανάπλαση Ενοποίησης και Διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας

12. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικής έκθεσης, γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και δ) ανάθεση της υπηρεσίας για τη συναυλία τιμής και μνήμης για την επέτειο του Πολυτεχνείου στις 15/11/2022 στο Δημοτικό Θέατρο

Comments are closed.