Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει σήμερα 20/9 στις 13:30 η Οικονομική Επιτροπή

0
140

Δια ζώσης αλλά και με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει σήμερα, Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημαρχείο.

Η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τρίτη 20/9/2022 και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – ( στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξειδίκευση πίστωσης για τα πνευματικά δικαιώματα που αναλογούν από την παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος της εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Γ΄ Ηλικίας στις 3-10-2022 από τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής.

2. Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση αντιτύπων που αφορούν στις ανάγκες του Υποέργου 2 ΕΣΠΑ με MIS 5002039

3. Εξειδίκευση πίστωσης, έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση δαπανών μετακίνησης τριών Αντιδημάρχων για την ετήσια εκδήλωση «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων» (European Week of Regions and Cities), στις Βρυξέλλες από 10/10/2022 έως 13/10/2022

4. Τροποποίηση της με αριθμό 355/2022 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

5. Εξέταση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και των : α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, β) Σχ. Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης γ) Σχ. Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης και δ) ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

6. Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

7. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) πρακτικού επιτροπής γ) καταστάσεων δαπανών και δ) ανάθεση της υπηρεσίας για την καταβολή των πνευματικών δικαιωμάτων από ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών για τις συναυλίες Αυγούστου 2022

8. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικής έκθεσης, γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και δ) ανάθεση της υπηρεσίας καλλιτεχνικών υπηρεσιών για μουσικοχορευτικές παραστάσεις στις 01 & 02/10/2022 στον «Χώρο Πολιτισμού & Νεολαίας», στο πλαίσιο του «Ποντιακού Τριημέρου 2022»

9. Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ & 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΞ Κ.Π.Ι.Σ.Ν.»

10. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή ποσού στους Π.Π. και Κ.Π. σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΑΣ1265/2022 Διοικ Πρωτ. Πειραιά.

11. Λήψη απόφασης για την υποβολή ή μη αίτησης ενώπιον του Διοικ. Εφετείου Πειραιά περί επιστροφής , από την Ε. Κ. 2.000 ευρώ που της καταβλήθηκε από το Δ. Καλλιθέας ως κύρωση λόγω της δήθεν μη πλήρους συμμόρφωσης του προς την υπ’ αριθμ. 1524/2014 απόφ του Διοικ. Εφετείου Πειραιά κατόπιν προσφυγής της στο Τριμελές Συμβούλιο, μετά την έκδοση της υπ΄ αριθμ. Α1502/2021 τελεσίδικης Απόφασης του Διοικ. Εφετείου Πειραιά με την οποία κρίθηκε η μη υποχρέωση του Δ. Καλλιθέας να καταβάλλει στην Ε.Κ. αποδοχές από τον αναδρομικό διορισμό της 25.08.2006 έως την πραγματική της πρόσληψη 26.04.2010

12. Περί συμβιβασμού για την καταβολή ποσού στον αιτούντα Ν. Γ. και εξειδίκευση πιστώσεως

Comments are closed.