Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει σήμερα στις 13:00 η Οικονομική Επιτροπή

0
484

Με 20 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει σήμερα, Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 στις 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Να σημειωθεί ότι η Οικονομική Επιτροπή με το νέο νόμο για την αυτοδιοίκηση από την 1η Ιανουαρίου παύει να υφίσταται, όπως και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καθώς στη θέση τους δημιουργείται η Δημοτική Επιτροπή.

Αναλυτικότερα η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε τη Τρίτη 14/11/2023 στις 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για τις ανάγκες λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου

2. Εξειδίκευση πίστωσης για την τέλεση του μνημοσύνου της αδελφότητας Τριπολιτών Πόντου

3. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

4. Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση & επισκευή για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

5. Εξειδίκευση πίστωσης για έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας

6. Εξειδίκευση πίστωσης, έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση δαπανών μετακίνησης τριών υπαλλήλων του Δήμου στην Πράγα 6 από 26 έως 28/11/2023 για συμμετοχή στο πρόγραμμα (ΕΟΧ-ΕΕΑ Grants) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” και έκδοση ΧΕΠ

7. Εξέταση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας «Δήμος Καλλιθέας – Ολοκληρωμένες Δράσεις Ηλεκτροκίνησης, Υποέργο 1»

8. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με θέμα: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

9. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2023

10. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Σεπτεμβρίου 2023

11. Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. και ορισμός υπολόγου για την κατάθεση προς την Ε.Ε.Τ.Τ. του απαιτούμενου ποσού, προκειμένου να πληρωθεί το τέλος εκχώρησης τροποποίησης υπάρχοντος δικαιώματος χρήσης, για την νόμιμη λειτουργία του υφιστάμενου αυτόματου συστήματος άρδευσης Irrinet της Motorola

12. Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. και ορισμός υπολόγου για πληρωμή των τελών κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων, φορτηγών, δικύκλων και τρικύκλων, έτους 2024

13. Εξέταση του από 23/10/2023 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου

14. Εξέταση του από 23/10/2023 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του Πολιτιστικού Κέντρου «ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ»

15. Εξέταση του από 27/10/2023 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του παραρτήματος το Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

16. Απόδοση λογαριασμού της Γρυλωνάκη Μαρίας για το με αρ. 2903/26-10-2023 ΧΕΠ

17. Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση & επισκευή για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

18. Εξειδίκευση πίστωσης, έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση δαπανών μετακίνησης δύο υπαλλήλων, δύο ειδικών συμβούλων και ενός δημοτικού σύμβουλου, για την συμμετοχή σε εκδηλώσεις του προγράμματος Active Cities for EU (CERV-2022- CITIZENS- TOWN- NT), στη Λιουμπλιάνα Σλοβενίας και έκδοση ΧΕΠ

19. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καλλιθέας»

20. Έγκριση τεχνικής έκθεσης, τεχνικών περιγραφών-προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καλλιθέας»

Comments are closed.