Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή σήμερα στις 14:30

0
1078

Με διαδικαστικού κυρίως χαρακτήρα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 στις 14:30, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

Η συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου είναι μόνο δια ζώσης και χωρίς δυνατότητα συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αναλυτικά η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τετάρτη 12/07/2023 και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

2. Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση & επισκευή για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

3. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

4. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

5. Εξειδίκευση πίστωσης για διαφημιστική προβολή του Δήμου Καλλιθέας στο ταξιδιωτικό έντυπο (περιοδικό) FLY MAGAZINE το οποίο διανέμεται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

6. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια 15.000 λευκών φακέλων αλληλογραφίας

7. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια επίπλων και σκευών

8. Εξειδικεύσεις πιστώσεων για τις ανάγκες των προσεχών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο μας

9. Τροποποίηση της με αρ. 223/2023 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

10. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Μαΐου 2023

11. Εξέταση του από 28/06/2023 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών του παραρτήματος της Δ/νσης Πολιτισμού

12. Αποδοχή εσόδων από τους Κ.Α.Π. του Υπ. Εσωτερικών α) για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων β) για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών-ΣΤ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023 και αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και στα ΣΔΕ.

13. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας – χρήσης μηχανήματων έργου για το έτος 2023

14. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου για πληρωμή εξόδων για μετάβαση και διαμονή της μικτής χορωδίας του Δήμου μας στην Πρέβεζα

15. Απόδοση λογαριασμού της Φωλίδου Ιφιγένειας για το με αρ. 1259/10-05-2023 Χ.Ε.Π.

16. Περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή ποσού στους κ.κ. Ν.Σ., Γ.Φ. και Κ.Γ. και εξειδίκευση πίστωσης

17. Γνωστοποίηση τελεσίδικης απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Α934/2023)

18. Εξειδίκευση πίστωσης για ηχητική & φωτιστική κάλυψη

Comments are closed.