Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή «υπό το βάρος της αντισυνταγματικότητας της»

0
93

Μια ακόμη μικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 στις 13:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ωστόσο η σημερινή συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κάτω από το βάρος που «φόρτωσε» το σύνολο των Ο.Τ.Α. η πρόσφατη είδηση για την απόφαση του Συμβουλίου Της Επικρατείας (ΣτΕ) που κρίνει αντισυνταγματικό το νόμο για τη συγκρότηση των Οικονομιών Επιτροπών και των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής των Δήμων όπου μεταφέρθηκαν σε αυτές αρμοδιότητες που ανήκαν στα Δημοτικά Συμβούλια.

Η απόφαση αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα θέσει αυτόματα και ζήτημα ακυρότητας των αποφάσεων των Οικονομικών Επιτροπών των Δήμων. 

Το γεγονός αυτό αναμένεται να επισημάνουν στη σημερινή συνεδρίαση και οι Δημοτικές Παρατάξεις της αντιπολίτευσης που συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή.

 Μέχρι νεοτέρας η σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά και να αποφασίσει για τα 21 θέματα που υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη της.

Αναλυτικά η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τρίτη 6/12/2022 και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – ( στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικου bazaar σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σωματείο Καλλιθέας, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2022

2. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια μελομακάρονων και κουραμπιέδων στους συλλόγους κατά την περίοδο των εορτών

3. Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση & επισκευή για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

4. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης ποσού 1.500 ευρώ στον Πανελλαδικό Αθλητικό Σύνδεσμο Ατόμων με Αναπηρία (Π.Α.Σ.Α.Α) Ο Σπάρτακος

5. Εξέταση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Καλλιθέας»

6. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας για «Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους – καλοκαίρι 2023»

7. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης, τιμολογίου μελέτης και προϋπολογισμού μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την «Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους – καλοκαίρι 2023»

8. Τροποποίηση σύμβασης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και του Ν.Π.Δ.Δ. “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”».

9. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικών εκθέσεων, γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και δ) ανάθεση της υπηρεσίας καλλιτεχνικών εκδηλώσεων & δράσεων στο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου από 08/12/2022 έως 08/01/2023

10. α) Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δ. Καλλιθέας με το «Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας» (Ε.Κ.Ε.Α) και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης β) εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής Σύμβασης.

11. Έγκριση Γεωτεχνικής Έρευνας-Μελέτης που αφορά το οικόπεδο επί των οδών Μαντζαγριωτάκη, Ιφιγενείας, Εσπερίδων (Ο.Τ. 124) στην Καλλιθέα με σκοπό την ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου

12. Εξέταση του από 28/11/2022 πρακτικού φανερού επαναληπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου, επιφανείας 120-130 τ.μ.

13. Εξέταση του από 28/11/2022 πρακτικού φανερού επαναληπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου, επιφανείας 700-800 τ.μ.

14. Περί συμβιβασμού και καταβολής αποζημίωσης στην αιτούσα κ. Α. Α. Β., συζ. Π. Π. και εξειδίκευση πίστωσης

15. Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους και την επαναβεβαίωση τους

16. Έγκριση οικ/κων καταστάσεων 2012 ( απ 50/2022 ) του Ν.Π.Δ.Δ.«Γιάννης Γάλλος»

17. Έγκριση οικ/κων καταστάσεων 2013 (απ.51/2022 ) του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος»

18. Εξέταση του από 02/12/2022 πρακτικού φανερής και προφορικής επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (κοινόχρηστου χώρου) στο Ο.Τ. 124 στη Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων

19. Εξειδίκευση πίστωσης για μίσθωση Χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού με δύο ξύλινα σπιτάκια κλπ για το χωριό του Αϊ Βασίλη . από 15/12/2022 έως 08/01/2023.και για χριστουγεννιάτικο πλαστικό δένδρο

20. Εξειδίκευση πίστωσης για εκμίσθωση ψυχαγωγικών παιχνιδιών για το Χριστουγεννιάτικο πάρκο από 15/12/2022 έως 08/01/2023

21. Εξέταση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 » ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Comments are closed.