Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει δια ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο απόψε στις 20:00

0
392

Η συζήτηση γύρω από την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΑΕΚ Α.Ε. να προχωρήσει στην παραχώρηση σε ιδιώτη της Δημοτικής Καντίνας που βρίσκεται εντός της Πλατείας Δαβάκη, φαίνεται να ξεχωρίζει στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ως γνωστό το συγκεκριμένο θέμα ζήτησαν να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το σύνολο των Δημοτικών Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης συμπεριλαμβανομένου και των δύο ανεξαρτήτων Δημοτικών Συμβούλων.

Ως εκ τούτου η αποψινή συνεδρίαση, Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 στις 20:00, αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον η συγκεκριμένη απόφαση του Δ.Σ. της ΔΑΕΚ Α.Ε.

Αναλυτικότερα η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συζήτηση για την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. για παραχώρηση σε ιδιώτη της Δημοτικής καντίνας που βρίσκεται εντός της Πλατείας Δαβάκη.

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος» που αφορά την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2023.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019».

4. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 2021».

5. Επικαιροποίηση της αρ. 71/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω αλλαγής οχήματος.

6. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ύδρας 8-10.

7. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ιατρίδου 132.

8. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ανδρομάχης 277.

9. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Επαμεινώνδα 72.

10. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Κανάρη 1.

11. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Κυζίκου 1.

12. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Κέκροπος 37.

13. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Ηρακλέους 160.

14. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Εσπερίδων 92.

15. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Δοϊράνης 152.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

16. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.

17. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.

18. Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους λόγω χρέωσης σε λάθος πρόσωπο και επαναβεβαίωσή της στον πραγματικό υπόχρεο.

19. Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.

20. Παραχώρηση χώρου τιμής ένεκεν άνευ τιμήματος για τη σύσταση οικογενειακού τάφου σε πρώην Δημοτικό Σύμβουλο.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

21. 1. Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Καλλιθέας» ΚΩΔ. ΟΠΣ ΜΙS 5001284 που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής 2014-2020 με την υπ’ αριθμ. 2868/17-11-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής και παράταση λειτουργίας έως 30/9/2023.
2. Έγκριση τροποποίησης Συμφωνητικού Συνεργασίας, μεταξύ Δήμου Καλλιθέας και ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Καλλιθέας».
3. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων και την υποβολή της πρότασης.

22. Τροποποίηση της με αρ. 361/2019 απόφασης Δημ. Συμβουλίου ως προς το σημείο 5.

23. Ορισμός δημοτικών συμβούλων και εκπροσώπων αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων» καθώς και ορισμός Προέδρου του Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

24. Λήψη απόφασης για την δυνατότητα παραχώρησης απορριμματοφόρου οχήματος στον Δήμο Η. Ν. Κάσου.

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

25. Αποδοχή των όρων και την προσχώρηση στην ειδική σύμβαση δεσμευμένου (Escrow Account) λογαριασμού (με επιμέρους δεσμευμένους λογαριασμούς δικαιούχων) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» για το έργο «(ID 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα».

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

26. Καταβολή ποσών προς εκμισθωτές από τους οποίους ο Δήμος μίσθωσε ακίνητα ιδιοκτησίας τους για στέγαση των διαφόρων υπηρεσιών του που αντιστοιχεί σε αποζημιώσεις χρήσεως για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 31/05/2023.

27. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της οδού Σκοπευτηρίου αρ. 20, στην Καλλιθέα, σε άπορη-άστεγη οικογένεια του Δήμου Καλλιθέας.

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

28. Περί αποδοχής προτάσεων διαγραφής ή μείωσης βεβαιωθέντων ποσών κατά περίπτωση προσφυγής της Συμβιβαστικής Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

Comments are closed.