Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή σήμερα 12/4 στις 14:30

Μ. Τετάρτη σήμερα, 12 Απριλίου 2023 και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας με 14 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει για πρώτη φορά δια ζώσης, μετά από δύο χρόνια περίπου, στις 14:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Καλλιθέας.

Μεταξύ των θεμάτων ξεχωρίζουν η συμμετοχή του Δήμου Καλλιθέας στα Βραβεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2019 – 2023 – OTA AWARDWS 2023 και η σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων.

Αναλυτικότερα η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη της σημερινής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε τη Μ. Τετάρτη 12/04/2023 και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καλλιθέας στα Βραβεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2019-2023 – OTA AWARDWS 2023 και εξειδίκευση πίστωσης

2. Εξειδίκευση πίστωσης για την τέλεση των κατ΄ έτους μνημοσύνων Μαντζαγριωτάκη – Δαβάκη στις 21/5/2023

3. Εξειδίκευση πίστωσης για σεμινάρια

4. Εξειδικεύσεις πιστώσεων για τις ανάγκες των προσεχών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν τον μήνα Μάιο

5. Εξειδίκευση πίστωσης για αντικατάσταση εξωτερικών επιφανειών στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας

6. Εξειδίκευση πίστωσης για εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλλιθέας

7. Εξειδίκευση πίστωσης, έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης δύο υπαλλήλων στη Ρουμανία, με Χ.Ε.Π., στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΕΟΧ-ΕΕΑ Grants της Ε.Ε. με τίτλο “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

8. Έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης οχημάτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν οργανική θέση ΔΕ Οδηγών

9. Έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπάλληλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) του Δήμου που δεν κατέχουν οργανική θέση ΔΕ Οδηγών

10. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τεχνικών εκθέσεων, πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση της υπηρεσίας των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για συναυλίες στις 28/04/2023 και 30/04/2023

11. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πίστωσης

12. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή παραβόλων ΚΤΕΟ του έτους 2023

13. Απόδοση λογαριασμού του Θεολόγου Ανδρέα για το 740/27-03-2023 ΧΕΠ

14. Απόδοση λογαριασμού του Ρυμενίδη Γεώργιου για το με αρ. 878/05-04-2023 ΧΕΠ

Comments are closed.