Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει απόψε 29/11 δια ζώσης στις 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο

0
275

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας, με 22 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, το οποίο θα διεξαχθεί δια ζώσης απόψε Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 & ώρα 19:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης).

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 7η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 284 – 286, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «LEO E.E.», νομίμως εκπροσωπούμενης.

3. Μετεγκατάσταση συνεργείου αυτοκινήτου στο Ο.Τ. 227.

4. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου και μελών Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

5. Έγκριση της με αρ. 85/2021 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

6. Παραχώρηση χώρου τιμής ένεκεν άνευ τμήματος για τη σύσταση οικογενειακού τάφου σε πρώην δημοτικό σύμβουλο.

7. Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8. Τακτοποίηση επιχορηγήσεων ΣΑΤΑ για τα έτη από 2003 έως 2020.

9. Κοπή δένδρων εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου Καλλιθέας επί της οδού Μεγαλουπόλεως αριθμός 41.

10. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Σόλωνος 78.

11. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Γεωργίου Μαμάη 19.

12. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σιβιτανίδου 17.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.

14. Αποδοχή και κατανομή Επιχορήγησης Δ’ ΔΟΣΗΣ έτους 2021, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας.

15. Γνωμοδότηση επί της πρότασης μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023.

16. Γνωμοδότηση επί της πρότασης μεταβολών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023.

17. Ορισμός μελών επιτροπής 14ου Μαθητικού Φεστιβάλ.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

18. Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Καλλιθέας.

19. Τροποποίηση της με αρ. 62/2021 απόφασης Δ.Σ. Καλλιθέας ως προς την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

20. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου.

21. Έγκριση μίσθωσης ακινήτων.

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΤΥΠΟΥ

22. Έγκριση και αποστολή αιτήματος στον ΕΟΤ για «Παροχή σύμφωνης γνώμης του ΕΟΤ, σε ενέργεια τουριστικής προβολής που προωθεί ο Δήμος Καλλιθέας».

Comments are closed.