Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει απόψε στις 19:30, δια ζώσης, το Δημοτικό Συμβούλιο

0
245

Σήμερα Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου στις 19:30 συνεδριάζει δια ζώσης  το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας με την παράταση των συμβάσεων λόγω covid-19 να προτείνεται η παράταση τους μέχρι περιοριστεί η πανδημία να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αποψινή συνεδρίαση.

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   ΚΑΙ   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Αναγνώριση της οφειλής του Δήμου και έγκριση καταβολής σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας για το έτος 2020 σε 434 δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Καλλιθέας μέγιστης συνολικής δαπάνης που δεν θα υπερβαίνει τις 75.000,00 ευρώ

2. Παράταση των συμβάσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. που έχουν προσληφθεί στον Δήμο Καλλιθέας για την κάλυψη των αναγκών λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων περιορισμού της πανδημίας του covid-19, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν 31.12.2021.

3. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού γ’ τριμήνου 2021.

4. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την σύσταση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών που αφορούν αγορά, εκποίηση, μίσθωση & εκμίσθωση κινητών και ακίνητων έτους 2022.

5. Πρόγραμμα δράσης 2022 του Σωματείου «ΘΗΣΕΑΣ».

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Έγκριση ετήσιας τακτικής επιχορήγησης οικ. έτους 2022 στο Ν.Π!.Δ.Δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ».

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7. Επικαιροποίηση της αρ. 30/2021 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου λόγω αλλαγής οχήματος.

8. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Μενελάου 3.

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑ @ Σ

9. Ορισμός εκπροσώπων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

10. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου (διαμερίσματος-1ου ορόφου) επί της οδού Σπάρτης αρ. 102 στην Καλλιθέα, σε οικονομικά αδύνατη οικογένεια.

Comments are closed.