Δ. Καλλιθέας: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα 29/6 στις 13:00 μέσω τηλεδιάσκεψης

0
343

Με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 13:00.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 29/06/2021 και ώρα 13:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. 426/ΑΠ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ :6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια φιαλών νερού για θερμοψύκτες

2. Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση εκδήλωσης για την «19η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών» από τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής

3. Εξειδίκευση πίστωσης για εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

4. Εξέταση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (9) ΘΕΣΕΩΝ – ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΔΥΟ (2) ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ»

5. Επικύρωση 3ου πρακτικού για την κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ»

6. Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 363)»

7. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πίστωσης

8. Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού – κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση τευχών για την εκπόνηση της μελέτης «Τεχνικές μελέτες Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού & καταβολή αποζημίωσης στον εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ως μέλος της επιτροπής διαγωνισμού

9. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικής έκθεσης και γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση της υπηρεσίας των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς

10. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδήλωση παρουσίασης λευκώματος σε εξωτερικό χώρο

Comments are closed.