Δ. Καλλιθέας : Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, και πάλι «εν δράσει»…

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Καλλιθέας

Επανήλθε και πάλι ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, έτσι και στο Δήμο Καλλιθέας ξεκίνησε η δραστηριοποίηση του ανεξάρτητου θεσμικού οργάνου, για το οποίο όλοι περιμένουν να είναι το θεσμικό όργανο που πραγματικά θα προχωρά σε ενέργειες που θα προστατεύουν τους πολίτες από ενδεχόμενες παραλείψεις, ελλείψεις ή υπερβάσεις των οργάνων της διοίκησης του Δήμου.

Τα “παράπονα” των άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων που αφορούν τις διαφορές τους με τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου δεν χρειάζεται να απευθύνονται πλέον στον “Δήμαρχο”, δηλαδή στα όργανα που ασκούν την διοίκηση του Δήμου. Το δημοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι δημοτικές επιτροπές κλπ. εξακολουθούν βεβαίως να φέρουν την ευθύνη της λήψης των αποφάσεων, ατομικών και κανονιστικών. Αλλά οι θιγόμενοι πολίτες δεν χρειάζεται να φτάσουν μέχρι εκεί για να λύσουν την προσωπική τους διαφορά με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής που δέχεται τις καταγγελίες και συμβουλεύει τα δύο μέρη, υποδεικνύοντας πρακτικούς τρόπους για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους. Δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει δεσμευτικά το αποτέλεσμα της κρίσης του, αλλά αναζητά τον κοινό τόπο, στον οποίο η λογική τεκμηρίωση μπορεί να πετύχει την γεφύρωση της διάστασης. Χωρίς να ακυρώνει την δυνατότητα της δικαστικής επίλυσης των διαφορών, ο νέος θεσμός παρέχει τον εναλλακτικό μηχανισμό στους άμεσα ενδιαφερόμενους για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους, με μια πιο ταχεία, διαφανή και δωρεάν παρεχόμενη υπηρεσία διαμεσολάβησης.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση :

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Καλλιθέας, γνωστοποιεί στους Δημότες και τις Επιχειρήσεις ότι, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.4623/2019 (Α’134) με τον οποίο επανήλθε σε ισχύ το άρθρο 77 του ν.3852/2010 (Α’87), δέχεται και διερευνά επώνυμες καταγγελίες πολιτών και επιχειρήσεων με τις οποίες γνωστοποιούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης δημοτικών υπηρεσιών ή δημοτικών νομικών προσώπων.
Οι καταγγελίες μπορούν να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου – Ματζαγριωτάκη αρ. 76 ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email: simparastatis@kallithea.gr.
Ο Συμπαραστάτης θα επικοινωνεί με τους Δημότες και τις Επιχειρήσεις κάθε Τετάρτη 9-12 π.μ. και κάθε Πέμπτη 4-6 μ.μ. προκειμένου να παρέχονται διευκρινίσεις και εξηγήσεις επί των επωνύμων καταγγελιών αλλά και να γίνεται ενημέρωση ακόμη και προφορικά ως προς τις ενέργειες που αυτός προβαίνει.
Με βάση την ανάγκη και υποχρέωση της εξυπηρέτησης των Δημοτών και του Επιχειρηματικού Κόσμου της Πόλης μας θα επιδιωχθεί η εξεύρεση λύσεων με πνεύμα ευρύτητας, δικαιοσύνης και ταχύτητας.
Το γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη και Επιχείρησης βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου επί της οδού Ματζαγριωτάκη αρ. 76.
Τηλ. Επικοινωνίας 2132070445

Comments are closed.