Δ. Καλλιθέας: Στις 14:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας 15 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022, στις 14:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης, αλλά θα υπάρχει και συμμετοχή μελών της μέσω τηλεδιάσκεψης αν και και μεταξύ των θεμάτων τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνουν η διάθεση κονδυλίων για  πολιτιστικές εκδηλώσεις, εν τούτοις ξεχωρίζουν τόσο οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας του Δήμου, όσο και η σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων.

Η Πρόσκληση και η Ημερησία Διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) τη Δευτέρα 21/03/2022 και ώρα 14:00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. 2η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2022

2. Αναμόρφωση Στοχοθεσίας 2022 του Δήμου Καλλιθέας

3. Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας στις 4 και 5 Μαΐου 2022

4. Εξειδίκευση πίστωσης για εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

5. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενοικίαση ηχητικών συστημάτων για την διοργάνωση της Εθνική γιορτής της 25ης Μαρτίου

6. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια θερμαντικών σωμάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Υγείας και Κοινωνικής προστασίας

7. Εξειδίκευση πιστώσεων για την διοργάνωση bazaar σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σωματείο Καλλιθέας, για την παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων ζώων, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας στις 9 και 10 Απριλίου 2022

8. Εξειδίκευση πίστωσης για ηχητική και φωτιστική κάλυψη για ενίσχυση εξοπλισμού του Δημοτικού θεάτρου

9. Εξειδίκευση πιστώσεων για συναυλίες

10. Τροποποίηση της με αρ. 22/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

11. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

12. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

13. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης – περιγραφής – προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και των Νομικών Προσώπων του Δήμου: α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, β) Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας γ) Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας και Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Καλλιθέας

14. Εξέταση του από 28/02/2022 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου, επιφανείας 700-1.000 τ.μ.

15. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης γ) καταστάσεων δαπανών και δ) ανάθεση της υπηρεσίας των πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συναυλιών Μαρτίου 2022)

Comments are closed.