Δ. Καλλιθέας: Προσλήψεις 22 ατόμων – Αιτήσεις από σήμερα 10 Ιουνίου

Ο Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος” ανακοινώνει την πρόσληψη 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη του σχολικού έτους με δικαίωμα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι ειδικότητες των θέσεων αφορούν καθηγητές φυσικής αγωγής, δασκάλους, θεατρικές σπουδές, βρεφονηπιοκόμους, νοσηλευτές και καθαριστές

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από σήμερα Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

  1. ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (με ειδικότητα στην Κολύμβηση) (2 θέσεις)
  2. ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (με ειδικότητα στην Ρυθμική Γυμναστική) (1 θέση)
  3. ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (με ειδικότητα Παραδοσιακοί Χωροί) (1 θέση)
  4. ΠΕ Δασκάλων (1 θέση)
  5. ΠΕ Θεατρικών Σπουδών (1 θέση)
  6. ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (4 θέσεις) 
  7. ΤΕ Νοσηλευτών / Νοσηλευτριών (3 θέσεις)
  8. ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (7 θέσεις)
  9. ΥΕ Καθαριστών / τριων (2 θέσεις)

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”», Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, Τ.Θ. 78514, Τ.Κ. 17603, υπόψη κας Αλεξάνδρας Ιωσηφίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2109598555).

Comments are closed.