Δ. Καλλιθέας: Ποιοι εξελέγησαν σε Οικονομική Επιτροπή & Ποιότητα Ζωής

0
298

Μετά τις Δημαιρεσίες  που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας και ύστερα από μυστική ψηφοφορία η νέα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής έχουν ως εξής:

Στην Οικονομική Επιτροπή,

εξελέγησαν τακτικά μέλη οι κ.κ. Ευσταθίου Κωνσταντίνος, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Αδαμόπουλος Γεώργιος, Ηλιάδης Νικόλαος, Ασκούνης Κωνσταντίνος, Αντωνακάκης Γεώργιος, πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Δήμαρχος  Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος

αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ. Κοττέας Παναγιώτης (Τάκης), Καλαμπαλίκης Γεώργιος, Κόκουλος Κωνσταντίνος, Γαλανόπουλος Παναγιώτης, Μαργωμένος Γεώργιος και Βακαλόπουλος Ιωάννης.

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,

εξελέγησαν τακτικά μέλη οι κ.κ. Καλογερόπουλος Αναστάσιος (Τάσος), Σκανδαλάκης Νικόλαος, Κουτσογιάννης Γεώργιος – Σπυρίδων, Παπαχρήστος Βασίλειος, Εξάρχου Αθηνά, Ιορδανίδου Παρθένα (Νανά), πρόεδρος της επιτροπής θα είναι η Αντιδήμαρχος κα Βάσω Μαργαρίτη. 

αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ. Κωστάκης Εμμανουήλ, Κόκουλος Κωνσταντίνος, Ερμίδης Δημήτριος, Μπουκουβάλας Βασίλειος, Φωτόπουλος Ανέστης και Αντωνακάκης Γεώργιος.

Comments are closed.