Δ. Καλλιθέας: Πληρώνει τους 74 εργαζόμενους που δικαιώθηκαν στο Πρωτοδικείο. Δεν προσφεύγει στο ΣτΕ…

0
1326

Με εισήγηση της Νομική Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας προς τον Δήμαρχο Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβο,ζητείται να κληθεί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας στην σημερινή της συνεδρίαση 22/7/2020 στις 14:00, να αποφασίσει για την καταβολή των χρηματικών ποσών που επιδίκασε πρόσφατα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά σε 74 εργαζόμενους του Δήμου, και παράλληλα να μην ασκήσει ο Δήμος  αίτηση αναστολής της απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Να θυμίσουμε ότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά δικαίωσε τους εργαζόμενους του Δήμου Καλλιθέας στην προσφυγή που είχαν κάνει για την διεκδίκηση διαφόρων κατά περίπτωση ποσών για επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας για τα έτη 2013, 2014 και 2015, που καταργήθηκαν με το Ν. 4093/2012.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά δικαίωσε τους εργαζομένους λέγοντας «ότι οι ενάγοντες δικαιούνται να λάβουν από το Δήμο Καλλιθέας τα επιδόματα εορτών και αδείας, δέχθηκε εν μέρει τις αγωγές τους και υποχρέωσε το Δήμο να καταβάλλει σε καθένα από τους ενάγοντες το ποσό των 1.500€ εντόκως, με επιτόκιο 6% και 3% λόγω επιδικίας, δηλαδή 9% από την επίδοση της αγωγής 20/07/2016 και μέχρι την εξόφληση.

Δημήτρης Κάρναβος : «…Θα πληρωθείτε, η απόφαση είναι εκτελεστέα…»

Ωστόσο στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας ο δήμαρχος Δημήτρης Κάρναβος είχε αναφερθεί στο θέμα που του έθεσαν οι εργαζόμενοι λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «…θα πληρωθείτε η απόφαση είναι εκτελεστέα…», κάτι για το οποίο σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε να προχωρήσει ο Δήμος στην καταβολή των χρηματικών ποσών που επιδίκασε το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΘέμα:   «Λήψη  αποφάσεως περί  ασκήσεως  ή  μη  αιτήσεων περί αναστολής εκτελέσεως κατά των υπ’ αριθμ. A 2625/2019 και Α 2626/2019 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά- Τμ. Ε΄ Μονομελές, κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 εδ.   ιγ ν. 3852/2010»

Επειδή ήδη οι αντίδικοι την 7-7-2020 κοινοποίησαν στον δήμο μας απόγραφα των ανωτέρω τελεσίδικων αποφάσεων, στην περίπτωση δε επιβολής αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους τους δυνάμει των τελεσίδικων αποφάσεων,θεωρούμε ότι  παρατείνεται η σχετική εκκρεμότητα, με την εμπλοκή του Δήμου  σε νέους δικαστικούς αγώνες  περί την εκτέλεση, με  αμφίβολη για τον Δήμο  έκβαση των δικών αυτών…….

……Και προκειμένου να αποφύγουμε την επιβάρυνση του Δήμου με  περαιτέρω  έξοδα  καταβολής  τόκων επιπλέον δικαστικές δαπάνες και  δαπάνες για τα έξοδα εκτέλεσης, εισηγούμαστε την άμεση εκτέλεση τωντελεσίδικων υπ’ αρ. Α5974/2018 και Α5975/2018 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά σύμφωνα με το διατακτικό τους αντίστοιχα , και την μη άσκηση ενώπιον του ΣτΕ Αιτήσεων περί Αναστολής  εκτελέσεως κατά  των υπ’ αριθμ. A2625/2019 και Α 2626/2019 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά- Τμ. Ε΄ Μονομελές,  κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 εδ.   ιγ ν. 3852/2010.

Comments are closed.