Δ. Καλλιθέας: Παράταση εγγραφών για τις κατασκηνώσεις μέχρι και την Τετάρτη 18 Μαΐου

Την παράταση εγγραφών έως και την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 για το πρόγραμμα «Φιλοξενία Μαθητών σε Κατασκηνώσεις – Καλοκαίρι 2022»ανακοίνωσε ο Δήμος Καλλιθέας.

Οι εγγραφές θα γίνονται στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας (Ανδρομάχης 100) από τις 09:00 έως 14:00. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ   ΠΕΡΙΟΔΟΙ:

Α. Δεύτερο 15νθήμερο Ιουνίου

Β: Πρώτο 15νθήμερο Ιουλίου

Γ: Δεύτερο 15νθήμερο Ιουλίου

Δ: Πρώτο 15νθήμερο Αυγούστου

Ε: Δεύτερο 15νθήμερο Αυγούστου

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι πλήρης.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδειας Διαμονής , σε ισχύ, των γονέων
 2. Βεβαίωση φοίτησης παιδιού ή φωτοτυπία ελέγχου προόδου.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (επιμέλεια παιδιού για μονογονεϊκές οικογένειες)
 4. Αποδεικτικό Κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο)
 5. Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ .
 6. Κατά περίπτωση: Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ σε ισχύ ή Βεβαίωση αποδοχών από εργοδότη
 7. Ολόκληρη την αίτηση του ΕΕΑ (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) σε ισχύ. Οι δικαιούχοι του ΕΕΑ δεν προσκομίζουν φορολογικά στοιχεία (δικαιολογητικό Νο 8)
 8. Φορολογικά στοιχεία (2020-2021 Εκκαθαριστικό εφορίας, Φορολογική Δήλωση Ε1 και Ε9 (αν δεν υπάρχει ακίνητο βεβαίωση από το taxis net που θα το δηλώνει ή Υπεύθυνη Δήλωση)
 9. Η Υπηρεσία κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.
 10. Σχετικά με την επιδημία covid 19, θα εφαρμοστούν οι οδηγίες του ΕΟΔΥ (Υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποιητικό υγείας θα προσκομιστεί κατά την προσέλευση στην κατασκήνωση, σύμφωνα με πρότυπο που θα δοθεί)
 11. Ο αριθμός πρωτοκόλλου θα είναι και η σειρά προτεραιότητας για την επιλογή κατασκηνωτικής περιόδου, για όσους πληρούν τα κριτήρια. (Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια μένουν σε λίστα αναμονής ως επιλαχόντες).

Σε οικογένειες που θα συμμετέχουν περισσότερα παιδιά του ενός απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για κάθε παιδί και δικαιολογητικά που αφορούν αυτό και μια φορά τα δικαιολογητικά που αφορούν την οικογένεια

Comments are closed.