Δ. Καλλιθέας: Παιδιά πάμε κατασκήνωση; Εγγραφές από αύριο 17/06 – 24/6…

0
437

Ανακοινώθηκε από τον Δήμο Καλλιθέας η έναρξη εγγραφών για το πρόγραμμα «Φιλοξενία Μαθητών σε Κατασκηνώσεις» η οποία ξεκινάει από αύριο Τετάρτη 17 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Οι εγγραφές θα γίνονται στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας (Ανδρομάχης 100) από τις 09:00 το πρωί έως τις 14:30 με σειρά προταιρεότητας.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδειας Διαμονής , σε ισχύ, των γονέων
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (επιμέλεια παιδιού για μονογονεϊκές οικογένειες)
  3. Αποδεικτικό Κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας )
  4. Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ .
  5. Κατά περίπτωση: Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ σε ισχύ
  6. Ολόκληρη την αίτηση του Κ.Ε.Α. (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) σε ισχύ. Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ δεν προσκομίζουν φορολογικά στοιχεία (δικαιολογητικό Νο 7)
  7. Φορολογικά στοιχεία 2019 (Εκκαθαριστικό εφορίας, Φορολογική Δήλωση Ε1 και Ε9, Ε2 (για όσους διαθέτουν ακίνητα)
  8. Η Υπηρεσία κατά τη διαδικασία επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.
  9. Υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (θα προσκομιστεί κατά την προσέλευση στην κατασκήνωση, σύμφωνα με πρότυπο που θα δοθεί)
  10. Ο αριθμός πρωτοκόλλου θα είναι και η σειρά προτεραιότητας για την επιλογή κατασκηνωτικής περιόδου, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια

Συνημμένα:

ΠΡΟΣΟΧΗΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΔΟ.

Comments are closed.