Δ. Καλλιθέας: Οι πίνακες αποτελεσμάτων για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού…

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την πρόσληψη 19 καθηγητών-τριών/ δασκάλων μουσικής για το τμήμα Ωδείου του Δήμου Καλλιθέας, καθώς και 7 καθηγητών-τριών για το τμήμα Ερασιτεχνικής Δημιουργίας.

Πρόκειται για καθηγητές και δασκάλους που θα στελεχώσουν το Ωδείο αλλά και τα τμήματα ζωγραφικής, θεατρολογίας, και παραδοσιακών χορών οι οποίοι προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση.

Οι πίνακες των επιτυχόντων

Καθηγητές Ζωγραφικής

Καθηγητές Θεατρολογίας

Καθηγητές Μουσικής

Καθηγητές Παραδοσιακών χορών

Comments are closed.