Δ. Καλλιθέας: Νέα πρόσκληση για συμμετοχή στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης έως 10/9

0
225

Σε νέα πρόσκληση για συμμετοχή στα τμήματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης προχώρησε ο Δήμος Καλλιθέας με τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων, μόνο ηλεκτρονικά, την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Καλλιθέας

Comments are closed.