Δ. Καλλιθέας: Μόνο με ραντεβού ή email η εξυπηρέτηση δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος & λοιπών επιδομάτων

Μετά και την υπογραφή της υπουργικής απόφασης για την παράταση τριών (3) μηνών της ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των προγραμμάτων Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και του Επιδόματος Στέγασης, ο Δήμος Καλλιθέας ενημερώνει τους δικαιούχους ότι η εξυπηρέτηση του κοινού (πληροφορίες, υποβολή αιτήσεων κ.λ.π.) στο Κέντρο Κοινότητας (τηλ. 210.95.36.834) στο Κέντρο Ένταξης Μεταναστών  (τηλ. 210.61.769) και στο Τμήμα Πρόνοιας (τηλ. 213.210.1231 έως 1233) θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού και μέσω email στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Κέντρο Κοινότητας και το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών

kk-kem@kallithea.gr 

Τμήμα Πρόνοιας

protokollopronoia@gmail.com

Ωστόσο ο Δήμος Καλλιθέας ενημερώνει ακόμη πως με ραντεβού ή/και ηλεκτρονικά (με email) θα εξυπηρετούνται στο Κέντρο Κοινότητας αλλά και στο Κέντρο Ένταξης Μεταναστών και δικαιούχοι άλλων παροχών (Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, Επίδομα Γέννησης, Αναπηρικά Επιδόματα κ.λ.π).

Comments are closed.