Δ. Καλλιθέας: «Μικτή» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα 9/9 στις 12:00

0
237

Σε «μικτή» συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) καλείται η η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας για σήμερα, Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, στις 12:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος της και Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος, μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν ξεχωρίζουν η πρόσληψη 6 ατόμων ΠΕ από τους επιτυχόντες της 13Κ/2021 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, ο ορισμός επιτροπής και η αξιολόγηση προσφορών για τις δαπάνες των ειδών διατροφής για τους άπορους δημότες των εορτών Χριστουγέννων 2022 και Πάσχα 2023 καθώς και η αποδοχή  της Επιχορήγησης Γ΄’ ΔΟΣΗΣ 2022, στις Σχολικές Επιτροπές, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναλυτικότερα η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Παρασκευή 9/9/2022 και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αίτημα πρόσληψης 6 ατόμων ΠΕ κατηγορίας από προσωρινούς πίνακες κατάταξης επιτυχόντων της 13Κ/2021 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π.

2. Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη

3. Εξειδίκευση πιστώσεων για προμήθεια και εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

4. Εξειδίκευση πίστωσης για κατασκευή αεροπανό

5. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 272/2022 απόφασης της O.E. σε συμμόρφωση προς την με αριθμ. 1246-1247/2022 Απόφαση του 4ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

6. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας Α. «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές Χριστουγέννων 2022» με τη μορφή πακέτων ειδών διατροφής και Β. «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές του Πάσχα 2023» με τη μορφή πακέτων ειδών διατροφής

7. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης-περιγραφής ειδών διατροφής και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής με τη μορφή πακέτων ειδών διατροφής για τα προγράμματα α) «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές Χριστουγέννων 2022» και β) «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές του Πάσχα 2023»

8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δικτύου αγωγών ομβριων υδάτων 2018»

9. Αποδοχή και κατανομή Επιχορήγησης Γ΄ΔΟΣΗΣ 2022, στις Σχολικές Επιτροπές, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

10. Απόδοση λογαριασμού της Κατσάνη Ανδριανής για το με αρ. 1839/25-07-2022 Χ.Ε.Π.

11. Απόδοση λογαριασμού της Μπούτα Αικατερίνης για το με αρ. 1901/02-08-2022 Χ.Ε.Π.

Comments are closed.