Δ. Καλλιθέας: Με «δυνατή» ατζέντα συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή

0
145

Με τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Καλλιθέας για το 2023 να δεσπόζει των 26 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μετά και τις παρατηρήσεις του παρατηρητηρίου, που μας θυμίζει πάντα ότι η επιτήρηση των «θεσμών» είναι εδώ, συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2023, στις 14:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

Αναλυτικότερα η πρόσκληση του προέδρου και Δημάρχου Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβου, και η ημερήσια διάταξη διάταξη της Οικονομικής Επιτροπής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε τη Δευτέρα 31/10/2022 και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει  δια ζώσης – ( στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)  και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Σύνταξη σχεδίου πρoϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 (κατόπιν ενσωμάτωσης της γνώμης του παρατηρητηρίου) 
2. Έγκριση κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026, του Δήμου Καλλιθέας 
3. Εξειδίκευση πίστωσης για την ετήσια ανάθεση προμήθειας 15 στεφάνων για τις ετήσιες προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Δήμου 
4. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια δίσκου μνημοσύνου στη μνήμη των εν εξορία θυμάτων της αδελφότητας Τριπολιτών του Πόντου και περιχώρων 
5. Εξειδίκευση πιστώσεων για προμήθεια και εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών 
6. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών 
7. Εξειδίκευση πίστωσης για τις ανάγκες του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας 
8. Εξειδίκευση πίστωσης για πνευματικά δικαιώματα επετειακής εκδήλωσης
9. Εξειδίκευση πιστώσεων για τις εορταστικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο διοργάνωσης των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από 08/12/2022 έως 07/1/2023
10. Εξειδίκευση πίστωσης για αγορά βιβλίων για τον εμπλουτισμό της συλλογής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλλιθέας 
11. Εξειδίκευση πίστωσης για συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 08/12/2022 
12. Εξειδίκευση πίστωσης, έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης δύο υπαλλήλων στην Τσεχία, με Χ.Ε.Π., στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΕΟΧ-ΕΕΑ Grants της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” 
13. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων 
14. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης, προϋπολογισμού – στοχοθεσίας έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας «ΔΗ.Κ.Ε.Κ.» 
15. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας «ΔΗ.Κ.Ε.Κ.», με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό 
16. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων γ΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2022 
17. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Σεπτεμβρίου 2022 
18. Αποδοχή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  του έτους 2022 α) ως δέκατη (Ι΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2022  προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών και β) για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023, για το Δήμο Καλλιθέας 
19. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Καλλιθέας, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
20. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 
21. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης-περιγραφής-προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
22. Τροποποίηση της με αριθμό 391/2022 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
23. Έγκριση του προγράμματος «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές του Πάσχα 2023» με τη μορφή πακέτων και έγκριση κριτηρίων ένταξης ωφελούμενων
24. Έγκριση του προγράμματος «Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους- καλοκαίρι 2023»  
25. Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του 2ου ΑΠΕ, 1ης ΣΣΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ 14»                 
26. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Βουδούρογλου Χαρίκλειας για το 2591/13-10-2022 ΧΕΠ

Comments are closed.