Δ. Καλλιθέας: Με διπλό Δημοτικό Συμβούλιο ξεκινά η εβδομάδα απόψε 28/3 στις 19:00 & 19:30

0
299

Με δύο δια ζώσης συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ξεκινά η τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου. Πιο συγκεκριμένα για σήμερα Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 θα πραγματοποιηθούν δύο συνεδριάσεις, μια Ειδική στις 19:00 και μια Τακτική στις 19:30

Στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, η οποία είναι Ειδική θα έχει ως αποκλειστικό θέμα συζήτησης τον Απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2019.

Η Πρόσκληση

Σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/8-6-06 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3731/2008) του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 19:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

Ημερήσια Διάταξη

1. Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2019

2η Συνεδρίαση

Στις 19:30 έχει οριστεί να ξεκινήσει η δεύτερη δια ζώσης Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας με 21 θέματα να βρίσκονται στην Ημερήσια Διάταξη μεταξύ των οποίων η Ενημέρωση για τις δράσεις του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), η ίδρυση και λειτουργία 2ου παραρτήματος ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) στην περιοχή Τζιτζιφιών, η χωροθέτηση κοινόχρηστων θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ.

Η Πρόσκληση 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ενημέρωση για τις δράσεις του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)

ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2. Λήψη απόφασης για ίδρυση και λειτουργία 2ου παραρτήματος ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) στην περιοχή Τζιτζιφιών του Δήμου Καλλιθέας.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. 2η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

4. Αναμόρφωση Στοχοθεσίας 2022 του Δήμου Καλλιθέας.

5. Έγκριση της με αρ. 09/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος».

6. Χωροθέτηση κοινόχρηστων θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ.

7. Μετατόπιση (1) υπάρχουσας και τοποθέτηση (36) νέων Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου (καμπινών) σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης.

8. Κατάργηση περιπτέρου επί της οδού Δαβάκη 59, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την κ. Π. Β. του Ι.

ΘΕΜΑTA Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022.

10. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ηρακλέους 197.

11. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Σωκράτους 53.

12. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Δημοσθένους 34.

13. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Λυκούργου 107.

14. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ευαγγελιστρίας 13.

15. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Δημοσθένους 148.

16. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Αραπάκη 7Β.

17. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Ηρακλέους 21.

18. Επικαιροποίηση της αρ. 154/2021 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου λόγω αλλαγής οχήματος.

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

19. Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2022.

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

20. Απαλλαγή διδάκτρων των μελών των εργαστηρίων και Ομάδων Ερασιτεχνικής Δημιουργίας για το εκπαιδευτικό έτος 2021 – 2022.i

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

21. Κοπή δέντρων σε νεόδμητες οικοδομές.

Όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλούμε όπως στείλει αίτημα (αναγράφοντας το email με το οποίο θα συμμετέχει μέσω της πλατφόρμας Webex) στο dhm.sym@kallithea.gr έως την Δευτέρα 28/03/2022 και ώρα 12:00.

Comments are closed.