Δ. Καλλιθέας: Με ατζέντα 32 θεμάτων συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

0
872

Με 32 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 στις 13:45, δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τετάρτη 07/06/2023 και ώρα 13:45 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξειδίκευση πίστωσης για εκτύπωση ενημερωτικού προγράμματος με τις εκδηλώσεις και τις δράσεις για το Καλοκαίρι και το Φθινόπωρο 2023

2. Εξειδίκευση πιστώσεων για συναυλία στις 30/6/2023

3. Εξειδίκευση πιστώσεων για συναυλία στις 23/6/2023

4. Εξειδίκευση πιστώσεων για συναυλία στις 26/6/2023

5. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια υπηρεσίας μετάφρασης από αγγλικά στα ελληνικά εκπαιδευτικού εγχειριδίου (Training curriculum) για το πρόγραμμα ΕΟΧ-EEA Grants της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

6. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια υπηρεσίας διοργάνωσης και υλοποίησης πιλοτικών κύκλων εκπαίδευσης (training courses) για Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2023, σε υπαλλήλους του δήμου, για το πρόγραμμα ΕΟΧ-EEA Grants της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

7. Εξειδίκευση πίστωσης για αμοιβή επιτροπών απολυτηρίων εξετάσεων σχολής πιάνου την 30η Ιουνίου 2023

8. Εξειδικεύσεις πιστώσεων για τις προσεχείς εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο μας

9. Εξειδικεύσεις πιστώσεων για διοργάνωση εκδήλωσης «Ισότητα στην οικογένεια»

10. Εξειδίκευση πίστωσης για τις προβολές ταινιών για το Καλοκαίρι και το Φθινόπωρο του 2023

11. Εξειδικεύσεις πιστώσεων για ποσών καταβολή ποσών προς εκμισθωτές που ο Δήμος μίσθωσε ακίνητα ιδιοκτησίας τους για στέγαση των διαφόρων υπηρεσιών του για αποζημιώσεις χρήσεως από 01/01/2023 έως 31/05/2023

12. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικής έκθεσης και γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάδειξη αναδόχων της υπηρεσίας για συναυλία

13. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικής έκθεσης και γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας για συναυλίες στις 23/06/2023 στην 1η, 2η και 3η κοινότητα

14. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικής έκθεσης και γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση του προγράμματος για τη «Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους»-καλοκαίρι 2023»

15. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τροφίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΑ-Γιάννης Γάλλος»

16. Έγκριση τεχνικής περιγραφής-προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη δαπάνη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τροφίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΑ-Γιάννης Γάλλος»

17. Έγκριση συγγραφής υποχρεώσεων, τεχνικής περιγραφής και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης επαναληπτικού ανοικτού (άνω των ορίων) διαγωνισμού των άγονων ομάδων 3,4 και 5, για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, λοιπών μηχανήματων & προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών για το στόλο των οχημάτων του Δήμου Καλλιθέας»

18. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για την ανάγκη στέγασης και λειτουργίας του 5ου Γυμνασίου του Δήμου Καλλιθέας

19. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» για την υλοποίηση του προγράμματος «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις» Καλοκαίρι 2023

20. Εξέταση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

21. Εξέταση 4ου πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάθεση της εργολαβίας «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚ. ΖΕΡΒΟΥ» στον 2ο κατά σειρά μειοδοσίας, προσωρινό μειοδότη

22. Εξέταση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (2023-2024)»

23. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022

24. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Απριλίου 2023

25. Αποδοχή εσόδων από τους Κ. Α. Π. του Υπ. Ες. για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών – Ε΄ κατανομή 2023

26. Αποδοχή εσόδων από τους Κ. Α. Π. του Υπ. Εσ για την δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες τις Χώρας, για το διδακτικό έτος 2022-2023

27. Αποδοχή μελέτης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΟΡΝΕΖΗ 2»

28. Περί συμβιβασμού ή μη σχετικά με αίτηση αποζημίωσης της κας Χ. – Ε. Σ. και εξειδίκευση πίστωσης

29. Περί συμβιβασμού ή μη για την αίτηση αποζημίωσης της κας Χ. Α. και εξειδίκευση πίστωσης

30. Περί συμβιβασμού ή μη για την αίτηση αποζημίωσης του κ. Α. Η. και εξειδίκευση πίστωσης

31. Περί συμβιβασμού ή μη για την αίτηση αποζημίωσης του κ. Α. Τ. και εξειδίκευση πίστωσης

32. Περί συμβιβασμού ή μη για την αίτηση αποζημίωσης του κ. Π. Ρ. και εξειδίκευση πίστωσης

Comments are closed.