Δ. Καλλιθέας: Με ατζέντα 22 θεμάτων συνεδριάζει σήμερα 31/8 στις 13:45 η Οικονομική Επιτροπή

0
180

Τέλος Αυγούστου σήμερα και η επιστροφή στην κανονικότητα αποτελεί γεγονός για τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας.

Ο πρόεδρος της και Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος προσκαλεί τα μέλη της να συμμετέχουν στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 31 Αυγούστου 2022, με μικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13:45 με γεμάτη ατζέντα που περιλαμβάνει 22 θέματα.

Αναλυτικότερα η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τετάρτη 31/8/2022 και ώρα 13:45 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. 6η Αναμόρφωση Π/Υ εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022

2. Εξειδίκευση πίστωσης για ανανέωση κλειδιών, λουκέτων αλλά και άλλες εργασίες σχετικών συντηρήσεων

3. Εξειδίκευση πιστώσεων για δαπάνη φιλοξενίας και την παράθεση γεύματος φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών από Θεσσαλονίκη

4. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Γ΄ Ηλικίας στις 3-10-2022 από τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής

5. Ακύρωση της με αριθμ. 169/2022 απόφασης της Ο.Ε.

6. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Καλλιθέας»

7. Έγκριση τεχνικής έκθεσης – περιγραφής – προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Καλλιθέας»

8. Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης, Τεχνικών Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: 1. ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

9. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας Α. «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές Χριστουγέννων 2022» με τη μορφή πακέτων ειδών διατροφής και Β. «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές του Πάσχα 2023» με τη μορφή πακέτων ειδών διατροφής

10. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης-περιγραφής ειδών διατροφής και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής με τη μορφή πακέτων ειδών διατροφής για τα προγράμματα α) «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές Χριστουγέννων 2022» και β) «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές του Πάσχα 2023»

11. Εξέταση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ”»

12. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (9) ΘΕΣΕΩΝ – ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΔΥΟ (2) ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ»

13. Ματαίωση διαγωνισμού για την «Προμήθεια πολυμορφικού μηχανήματος έργου με παρελκόμενα»

14. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πίστωσης

15. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) πρακτικού επιτροπής γ) καταστάσεων δαπανών και δ) ανάθεση της υπηρεσίας για την καταβολή των πνευματικών δικαιωμάτων από ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών για τις συναυλίες Ιουλίου 2022

16. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικών εκθέσεων, γ) πρακτικού επιτροπής και δ) ανάθεση της υπηρεσίας των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Δ/, στο πλαίσιο του Φθινοπωρινού Προγράμματος του Δήμου

17. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Ιουλίου 2022

18. Αποδοχή εσόδου από την Η’ τακτική επιχορήγηση έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Καλλιθέας

19. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 363)»

20. Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους, λόγω λάθους στο πρόσωπο του φορολογουμένου, ήδη βεβαιωμένης στον πραγματικό υπόχρεο.

21. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ. 14/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (διαδ. εργατικών διαφορών) η οποία εκδόθηκε επί αγωγής του Παν. Τοπάτση κλπ (συνολικά 21 εναγόντων)

22. 1.Έγκριση των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επενδυτικού δανείου από το ΤΠΔ, για την εκτέλεση του έργου «Δήμος Καλλιθέας-Ολοκληρωμένες Δράσεις Ηλεκτροκίνησης», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
2. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου

Comments are closed.