Δ. Καλλιθέας: «Καυτή» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου απόψε στις 20:00

0
618

Με 36 θέματα στην Ημερίσια Διάταξη, το αίτημα της Ανατρεπτικής Αριστερής Δημοτικής Κίνησης «Μια Πόλη στο Δρόμο» που ζητά να εισαχθεί ως θέμα συζήτησης ο θάνατος του εργαζόμενου στο Δήμο Καλλιθέας εν ώρα υπηρεσίας, αλλά και την απόφαση του Συλλόγου Εργαζομένων να παραστούν οι εργαζόμενοι στη συνεδρίαση προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τον άδικο χαμό του συναδέλφου τους, θα συνεδριάσει σε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας.

Η συνεδρίαση που πραγματοποιείται απόψε, Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 στις 20:00 γίνεται με μικτό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία των Δημοτικών Συμβούλων αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης για όσους δεν καταφέρουν να είναι στην αίθουσα.

Αναλυτικά η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 6η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

2. Έγκριση δαπανών ποσού ύψους 2.398,13 ευρώ & έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα των δικαιούχων οικ. φορέων για την εξόφληση εξόδων δημοσίευσης.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος» που αφορά την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2023.

4. Έγκριση της με αρ. 45/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος».

5. Έγκριση της με αρ. 46/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος».

6. Έγκριση της αρ. 69/2023 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. περί διαχειριστικού ελέγχου οικ. χρήσης 2022 ορισμός ορκωτών λογιστών.

7. Ενστάσεις κατά της 106/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 336 του Δήμου Καλλιθέας κατόπιν άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

8. Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους και την επαναβεβαίωσή τους.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9. Εισήγηση για τροποποίηση των τμηματικών ενδιάμεσων προθεσμιών της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020¨ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ».

10. Έγκριση 1ης ΣΣΕ, 2ου ΑΠΕ & 4ης παράτασης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΞ Κ.Π.Ι.Σ.Ν.».

11. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τελικού) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ 14».

12. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019».

13. Ανασυγκρότηση της επιτροπής παραλαβής και την ομάδας εργασίας για την υπηρεσία «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020¨ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» που συγκροτήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 224/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

14. Διαπίστωση παραλαβής παρασχεθεισών εργασιών & συγκρότηση επιτροπής παραλαβής κατ’ άρθρο 219 παρ. 6 ν. 4412/2016.

15. Κοπή 1 δέντρου.

16. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Πλάτωνος 161.

17. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Εσπερίδων 103.

18. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Αριστείδου 190.

19. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Δοϊράνης 130-132.

20. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Αγίων Πάντων 51.

21. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Αραπάκη 101 & Φορνέζη.

22. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Ανδρομάχης 112 & Ιφιγενείας.

23. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Κυδωνίων 3.

24. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Λασκαρίδου 60.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

25. Έγκριση επιχορήγησης ποσού 11.000 ευρώ οικ. έτους 2023 σε Συλλόγους.

26. Απαλλαγή ή μείωση από την καταβολή διδάκτρων, αιτούντων μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας, για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023 σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δημ. Ωδείου (ΑΔΣ 522/2018 & 706/2018).

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

27. Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση προμήθειας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».

28. Περί έγκρισης τρίμηνης μετάθεσης χρόνου παράδοσης της σύμβασης προμήθειας της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1. ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ».

29. Περί έγκρισης χρονικής παράτασης συμβάσεως της εταιρείας KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε., για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1. ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ».

30. Περί έγκρισης διενέργειας παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

31. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Καλλιθέας στο Πρόγραμμα Αττική κατόπιν της πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Αττικής, με θέμα: «Συνέχιση δομών παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καλλιθέας για την υποβολή της πρότασης και την υπογραφή των σχετικών προς αυτήν εγγράφων.

32. Λήψη απόφασης Δ.Σ. Καλλιθέας περί παράτασης λειτουργίας του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά.

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

33. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.).

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΤΥΠΟΥ

34. Συνδιοργάνωση Συνεδρίου Δήμου Καλλιθέας με Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

35. Περί αποδοχής προτάσεων διαγραφής ή μείωσης βεβαιωθέντων ποσών κατά περίπτωση προσφυγής της Συμβιβαστικής Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

ΘΕΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

36. Γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής γάλακτος των εργαζομένων.

Comments are closed.