Δ. Καλλιθέας: Καθαρισμός οικοπέδων λόγω αντιπυρικής περιόδου – Πρόστιμα στους «ξεχασιάρηδες»

0
266

Με ανακοίνωση της η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καλλιθέας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, για την υποχρέωσή τους να προβούν έγκαιρα στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα υλικά, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά, μέχρι τις 30 Απριλίου 2023 καθώς από την 1η Μαΐου 2023 ξεκινά η αντιπυρική περίοδος.

Σε όσους δεν προβούν στον καθαρισμό των χώρων ο Δήμος Καλλιθέας θα καθαρίζει τα οικόπεδα πλην όμως θα υπάρξουν πρόστιμα και η ανάλογη χρέωση για τις εργασίες που θα γίνουν από τα συνεργεία του Δήμου.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση του Δήμου Καλλιθέας

Ενημέρωση για καθαρισμό οικοπέδων εν όψη της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου 2023 έως 31η Οκτωβρίου 2023

Ο Δήμος Καλλιθέας ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου, από 1ης Μαΐου 2023 έως και 31ης Οκτωβρίου 2023, ενημερώνει όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, για την υποχρέωσή τους να προβούν έγκαιρα στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα υλικά, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Στην υπ’ αριθ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1301/Β΄/18.03.2022) αναγράφεται ρητά η υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων ως ακολούθως:

1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

2. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

→ Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

→ Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε
περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

→ Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων
υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

→ Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο Δήμος θα προβαίνει στον καθαρισμό των χώρων και θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις για την επιβολή προστίμων και επιπλέον την χρέωση του καθαρισμού (άρθρο 94 ν.3852/2010, Πυροσβεστική Διάταξη 20/2022).

Ο καθαρισμός των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων αποτελεί υποχρέωση όλων μας, βάσει νόμων και διατάξεων, αλλά πάνω απ’ όλα, αποτελεί πράξη ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, το περιβάλλον και τους συμπολίτες μας. Οφείλουμε να κρατήσουμε το Δήμο μας ασφαλή και καθαρό ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Πολιτική Προστασία
Δήμου Καλλιθέας

Comments are closed.