Δ. Καλλιθέας: Εκδήλωση για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων

0
242

Παρουσία της υφυπουργού αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική Μαρίας Συρεγγέλα ο Δήμος Καλλιθέας σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση θα υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλλων.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας στις 18:30.

Η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ισότητας των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες είναι συνέχεια σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και θα υπογραφεί από Δήμαρχο Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβο.

Η σημαντική εκδήλωση θα κλείσει με μουσικό πρόγραμμα.

Η πρόσκληση 

Με την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, και ο Δήμος Καλλιθέας  αναλαμβάνει δημόσια τη δέσμευση υπέρ της αρχής της Ισότητας των Φύλων, και την ένταξη της διάστασης του φύλου στο σύνολο των πολιτικών. Αναγνωρίζει ότι οι Δημότες, άνδρες και γυναίκες, ζουν και εργάζονται με ισότιμους αλλά διαφορετικούς τρόπους, έχουν διαφορετικές ανάγκες και θα πρέπει αυτό να λαμβάνεται υπόψη.

Η ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές του Δήμου αποσκοπεί στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και δράσεων, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες και Δημότες, ανεξαρτήτως φύλου, να επωφελούνται ισότιμα απ’ όλες τις παρεμβάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες εκπονήθηκε από το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του 5ου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για την Ισότητα των Φύλων.

Έχοντας ως αφετηρία την πεποίθηση ότι η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδες καθολικό δικαίωμα και δείκτης της δημοκρατικότητας μιας κοινωνίας και αναγνωρίζοντας ότι

 α) παρά τα θετικά βήματα που έχουν επιτευχθεί η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί ακόμη πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή

β) οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, ως βαθμίδες διακυβέρνησης που βρίσκονται εγγύτερα στον λαό, συνιστούν το καταλληλότερο πεδίο για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και τη δημιουργία μιας ουσιαστικά ισόνομης κοινωνίας, η Ευρωπαϊκή Χάρτα έχει ως στόχο την ανάληψη δέσμευσης από τις Περιφέρειες και τους Δήμους για την ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές τους

Στο κείμενο της Χάρτας, για τη σύνταξη του οποίου συνεργάστηκαν φορείς από διάφορες χώρες, η ευρύτητα και η πολυμορφία των εμπειριών και των προσεγγίσεων της αρχής της ισότητας των φύλων στα ευρωπαϊκά κράτη αξιοποιείται παρέχοντας ένα πλαίσιο συγκεκριμένων δράσεων οι οποίες εκτείνονται σε όλα τα πεδία αρμοδιοτήτων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται 30 άρθρα στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι πολλαπλοί ρόλοι των αυτοδιοικητικών φορέων ως: ασκούντων πολιτική εξουσία, εργοδοτών, αντιπροσώπων υπηρεσιών, παρόχων υπηρεσιών, υπευθύνων σχεδιασμού και κανονιστικών παραγόντων.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρωτοβουλία για την υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» είχε αναπτύξει η ΚΕΔΕ το 2011 όπου σε μια σεμνή τελετή στο Μουσείο της Ακρόπολης 126 Δήμοι είχαν αναλάβει δημόσια δέσμευση για την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ένταξη της ισότητας στις πολιτικές του Δήμου τους.

Comments are closed.