Δ. Καλλιθέας: Εγκρίθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για απαλλαγή Τελών σε επαγγελματίες

0
500

Τα καλά νέα για τους επαγγελματίες της Καλλιθέας ήρθαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Έγκριση και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής πήρε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας για απαλλαγή δημοτικών τελών και τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για τις επιχειρήσεις της πόλης που βρίσκονται σε αναστολή με βάση του ΚΑΔ τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας σε συνεδρίαση του στις 18 Νοεμβρίου 2020 είχε αποφασίσει ομόφωνα την απαλλαγή της καταβολής των ανταποδοτικών τελών (τέλη καθαριότητας, φωτισμού και φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων), καθώς και των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων από τις επιχειρήσεις για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας.

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί πως η απαλλαγή δεν γίνεται αυτόματα με την έγκριση της απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση αλλά μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου επαγγελματία προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καλλιθέας ή και ηλεκτρονικά στην σελίδα του Δήμου (www.kallithea.gr,→Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση δημοτών) 

Δικαιολογητικά

Αίτηση 

Φωτοτυπία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου ή του Ε-9

Βεβαίωση taxis για τον σχετικό ΚΑΔ

Τελευταίο λογαριασμό ρεύματος

Υπενθυμίζουμε δε, ότι ισχύει και η μείωση του συντελεστή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους σε ποσοστό 75% στα τέλη Καθαριότητος και Φωτισμού στις οικίες, για τις ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ομάδες.

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα:

213 20.70.375 και 213 20.70.372

Comments are closed.