Δ. Καλλιθέας: Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου απόψε 20/9 στις 19:30 & 20:30

0
203

Σε πλήρη ετοιμότητα διοίκηση και δημοτικές παρατάξεις καθώς η σημερινή μέρα είναι γεμάτη από θεσμικές συνεδριάσεις. Το «μενού» ξεκινά από τις 13:30 με συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας για να πάρει τη σκυτάλη λίγες ώρες αργότερα το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας με διπλή συνεδρίαση.

Πιο συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας θα ξεκινήσει στις 19:30 με την ειδική δημόσια συνεδρίαση για να συνεχίσει στις 20:30 με την τακτική συνεδρίαση.

Επισημαίνεται πως και οι δύο συνεδριάσεις εκτός από δια ζώσης μπορούν τα μέλη του, αλλά και όσοι πολίτες ή φορείς το θελήσουν, να συμμετάσχουν ή να το παρακολουθήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Υπενθυμίζεται πως όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει το Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη, θα πρέπει να στείλει σχετικό αίτημα (αναγράφοντας το email με το οποίο θα συμμετέχει) στο dhm.sym@kallithea.gr.

Α’ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022)

Σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Καλλιθέας και με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018, του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. και του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4623/2019, με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Έκθεση πεπραγμένων του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Καλλιθέας, από 1/4/2020 έως 31/12/2021.

Β’ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 20:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022.

2. 3η Ανακατανομή ΣΑΤΑ 2022

3. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Λυκούργου 75

4. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σωκράτους 154

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. 6η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

6. Έγκριση Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ν.Π.Ι.Δ. Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), του σωματείου «ΘΗΣΕΑΣ» και του Δήμου Καλλιθέας.

7. α) Έγκριση της συγκρότησης Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Καλλιθέας, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 79 του ν. 4555/2018, ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης μεταναστών και προσφύγων στην τοπική κοινωνία
β) Έγκριση Κανονισμού του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Καλλιθέας

8. α).Έγκριση συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας (Ε.Ι.Ο.) και του Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου (Ε.Α.Ι.).
β) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καλλιθέας για την υπογραφή του συμφώνου

9. Έγκριση παραχώρησης της αιγίδας του Δήμου Καλλιθέας σε εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού στις 15/10/2022, που διοργανώνεται από τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών στο πλαίσιο συμφώνου συνεργασίας τους με το Κέντρο Αποκατάστασης Τυφλότητας (ΚΕΑΤ).

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

10. Κοπή δένδρου

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

11.Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση αποθήκης του Δήμου.

12.Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

13. Έγκριση δημιουργίας δύο νέων τμημάτων στο Τμήμα Ερασιτεχνικής δημιουργίας & εκδηλώσεων

Comments are closed.