Δ. Καλλιθέας: Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για Τεχνικό Πρόγραμμα & Προϋπολογισμό 2023

0
70

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει απόψε, Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, η διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας.

Πιο συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο θα ξεκινήσει στις 19:30 με την Τακτική Συνεδρίαση που ως κορυφαίο θέμα συζήτησης συμπεριλαμβάνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2023 και θα συνεχίσει στις 20:00 με την Ειδική Συνεδρίαση στην οποία θα συζητηθεί ο Προϋπολογισμός του 2023 όπου αναμένεται διοίκηση και αντιπολίτευση να «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» καθώς πέρα από το γεγονός ότι η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό είναι  «κορυφαία» διαδικασία για το Δημοτικό Συμβούλιο παράλληλα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το 2023 είναι χρονιά εκλογών  για την Αυτοδιοίκηση και ο Προϋπολογισμός αναμένεται να αναδείξει κατά κάποιο τρόπο τις προθέσεις της Διοίκησης του Δήμου αλλά και την κριτική των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης

Να σημειωθεί ότι αμφότερες οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν με μικτό τρόπο, που σημαίνει πως θα είναι δια ζώσης αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Για το λόγο αυτό όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει το Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη, θα πρέπει να στείλει σχετικό αίτημα (αναγράφοντας το email με το οποίο θα συμμετέχει) στο dhm.sym@kallithea.gr

Προσκλήσεις & Ημερήσια Διάταξη Συνεδριάσεων

1.Τακτική Συνεδρίαση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καλλιθέας οικονομικού έτους 2023.

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026, του Δήμου Καλλιθέας.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

3. Λήψη απόφασης για τη διάθεση ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος στον Δήμο Κυθήρων.

2. Ειδική Συνεδρίαση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022)

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2023.

2. Έγκριση Στοχοθεσίας 2023.

Comments are closed.