Δ. Καλλιθέας: Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καθαριστριών/στων σε σχολεία…

0
895

Ανακοινώθηκαν από τον Δήμο Καλλιθέας οι πίνακες κατάταξης καθώς και οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου. 
Πρόκειται για την πρόσληψη καθαριστριών και καθαριστών στα σχολεία του Δήμου Καλλιθέας για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων Πλήρους Απασχόλησης

Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων Μερικής Απασχόλησης

Comments are closed.