«Διπλό» Δημοτικό Συμβούλιο – στο πνεύμα του Φεστιβάλ αγορών και διασκέδασης – με συνεδρίαση στις 9 & 10 το βράδυ

0
133

Στο πνεύμα του εορταστικού Φεστιβάλ αγορών και διασκέδασης που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Καλλιθέας αυτή την εβδομάδα με λειτουργία των καταστημάτων μέχρι τις 12 το βράδυ φαίνεται να κινείται και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας που όρισε τακτική συνεδρίαση για σήμερα Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 στις 10 το βράδυ.

Πέρα από τη χιουμοριστική διάθεση για την περιγραφή της απόφασης για τον ορισμό τακτικής συνεδρίασης στις 10 το βράδυ, γεγονός είναι ότι πρόκειται για ημερήσια διάταξη που δεν επείγει, και με πιο «hot» θέματα να είναι η τυπικού χαρακτήρα αποφάσεις για τα «έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και αποζημίωση μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» για το έτος 2022» και η «4η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022» για την οποία υπάρχει απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι σήμερα Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 διεξάγονται αρχαιρεσίες στο σωματείο «Θησέας» για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. όπου ο κύριος όγκος μελών του είναι πρώην και νυν Δημοτικοί Σύμβουλοι με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή κάποια ειδική ή τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας πριν τις 20:30.

Αυτός φαίνεται να ήταν και ο κύριος λόγος που ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κων/νος Ευσταθίου όρισε αρχικά την ειδική συνεδρίαση στις 21:00 της ίδιας ημέρας (4/6/2022), με μοναδικό θέμα «Απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2020».

Όπως γίνεται αντιληπτό εκ των πραγμάτων ήταν αναμενόμενη μια  ευρύτερη συζήτηση, καθώς λόγω της σημασίας του θέματος είναι αναπόφευκτο γεγονός η τοποθέτηση, τόσο των επικεφαλής όσο και των Δημοτικών Συμβούλων του συνόλου των Δημοτικών Παρατάξεων, με τους αντιδημάρχους και το Δήμαρχο με τη σειρά τους να πρέπει να απαντήσουν επί των επιχειρημάτων που θα αναπτύξει η αντιπολίτευση γενικότερα.

Με την προβλεπόμενη διαδικασία να τηρείται η ειδική συνεδρίαση στην ουσία θα ξεπέρναγε τις 2 ώρες. 

Με τον ορισμό όμως μιας ακόμη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την ίδια ημέρα (4/7/2022) αλλά μια ώρα αργότερα (22:00) από τον ορισμό της ειδικής συνεδρίασης, ουσιαστικά στερείται το δικαίωμα στην τοποθέτηση του συνόλου των επικεφαλής και των Δημοτικών Συμβούλων των Δημοτικών Παρατάξεων στην ειδική συνεδρίαση.

Σε ότι αφορά το τυπικό μέρος των συνεδριάσεων οι προσκλήσεις και οι Ημερήσιες Διατάξεις έχουν ως εξής:

Ειδική Συνεδρίαση Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 21:00

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/8-6-06 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3731/2008) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 21:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2020.

Τακτική συνεδρίαση Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 & ώρα 22:00

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 22:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και αποζημίωση μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» για το έτος 2022.

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. 4η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Κέκροπος 104-106.

4. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Κρέμου 50.

5. Επικαιροποίηση της αρ. 86/2022 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου λόγω αλλαγής οχήματος.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

6. Λήψη απόφασης για την διάθεση ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος στον Δήμο Νοτίου Πηλίου.

7. Περί έγκρισης διενέργειας παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

8. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 96/17-5-2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το (α) σκέλος αυτής.

9. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της οδού Σκοπευτηρίου αρ. 20, στην Καλλιθέα, σε άπορη-άστεγη οικογένεια του Δήμου Καλλιθέας.

Comments are closed.