ΔΗ.Κ.Ε.Κ.: Διπλή συνεδρίαση του Δ.Σ. σήμερα 22/10 στις 17:00 & 18:00 στα γραφεία της Επιχείρησης

0
336

Με δύο συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης. Η πρώτη συνεδρίαση θα γίνει στις 17:00 και η δεύτερη στις 18:00. Το Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Επιχείρησης και στα θέματα συμπεριλαμβάνονται ο προϋπολογισμός η στοχοθεσία και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ..

Η πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη του 1ου Δ.Σ. 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Πέμπτη 22/10/2020 και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της επιχείρησης, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 156 στην Καλλιθέα, (2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο. Έγκριση προϋπολογισμού – στοχοθεσίας & ετησίου προγράμματος δράσης της Δημοτικής κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.Κ.» έτους 2021.

2ο. Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.Κ.» προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.

Η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη του 2ου Δ.Σ.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Πέμπτη 22/10/2020 και ώρα 18:00 μ.μ., στα γραφεία της επιχείρησης, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 156 στην Καλλιθέα, (2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Α) Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για την προμήθεια διαφόρων ειδών (εκπαιδευτικό υλικό, σχολικά βιβλία) για τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κ.Δ.Α.Π. της επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β) Κατακύρωση αναδόχου, μετά από πρόσκληση, για την προμήθεια διαφόρων ειδών (εκπαιδευτικό υλικό, σχολικά βιβλία) για τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κ.Δ.Α.Π. της επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

2ο Α) Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για την προμήθεια διαφόρων ειδών (ψηφιακά θερμόμετρα μετώπου) για την κάλυψη αναγκών των υποκαταστημάτων της επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β) Κατακύρωση αναδόχου, μετά από πρόσκληση, για την προμήθεια διαφόρων ειδών (ψηφιακά θερμόμετρα μετώπου) για την κάλυψη αναγκών των υποκαταστημάτων της επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

3ο Α) Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για την προμήθεια διαφόρων ειδών άμεσης ανάλωσης (είδη για τη μεταφορά συσσιτίου στους ωφελούμενους των δομών ΒΣΣ & ΜΚΜ) για την κάλυψη αναγκών των δομών της επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β) Κατακύρωση αναδόχου, μετά από πρόσκληση, για την προμήθεια διαφόρων ειδών άμεσης ανάλωσης (είδη για τη μεταφορά συσσιτίου στους ωφελούμενους των δομών ΒΣΣ & ΜΚΜ) για την κάλυψη αναγκών των δομών της επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

4ο Α) Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για την προμήθεια διαφόρων ειδών άμεσης ανάλωσης (είδη για την περαιτέρω προστασία από τον Covid-19) για την κάλυψη αναγκών των ΚΔΑΠ της επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β) Κατακύρωση αναδόχου, μετά από πρόσκληση, για την προμήθεια διαφόρων ειδών άμεσης ανάλωσης (είδη για την περαιτέρω προστασία από τον Covid-19) για την κάλυψη αναγκών των ΚΔΑΠ της επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

5ο Α) Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για την προμήθεια υπηρεσιών ψηφιακής υπογραφής μέσω απομακρυσμένης εγκατάστασης USB TOKEN για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β) Κατακύρωση αναδόχου, μετά από πρόσκληση, για την προμήθεια υπηρεσιών ψηφιακής υπογραφής μέσω απομακρυσμένης εγκατάστασης USB TOKEN για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

6o Αίτημα της διευθύντριας σπουδών των σχολών χορού της ΔΗΚΕΚ για απαλλαγή διδάκτρων δύο μαθητών των σχολών χορού.

7ο Αίτηση οικειοθελούς αποχώρησης από την υπηρεσία για προσωπικούς λόγους της υπαλλήλου Αθ. Δρ.

8ο Αντικατάσταση θέσης, βάσει του πίνακα κατάταξης ΣΟΧ 2/2017 για την κάλυψη θέσης εκπαιδευτικού, στα ΚΔΑΠ της Δημοτικής Επιχείρησης.

9ο Παράταση προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι σύμφωνα με το ΦΕΚ τ.Α’197/12-10-20201

10ο Τριμερής Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Καλλιθέας, Δήμου Νέας Σμύρνης και ΔΗ.Κ.Ε.Κ., για την υλοποίηση προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι» στο Δήμο Νέας Σμύρνης.

11ο Κατακύρωση αναδόχου, μετά από πρόσκληση για την προμήθεια υπηρεσιών αλουμινοκατασκευής για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών Χορού της επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

Γ. Σπ. Κουτσογιάννης
Δημοτικός Σύμβουλος

Comments are closed.