Δημ. Συμ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει σήμερα 17/5 στις 19:00 με το στάδιο των ανακοινώσεων να “κλέβει” την ουσία

0
324

Σήμερα Δευτέρα 17 Μαΐου στις 19:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρά το γεγονός ότι οι αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν περιοριστεί από τις κυβερνητικές αποφάσεις εν τούτοις στο στάδιο των ανακοινώσεων τόσο ο δήμαρχος όσο και οι παρατάξεις θετουν θέματα τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, έστω και αν πολλές από τις αποφάσεις έχουν ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Η σημερινή συνεδρίαση παρουσιάζει περαιτέρω ενδιαφέρον καθώς οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει από τον δήμαρχο Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβο να επαναφέρει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση του για την δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού.

Η διοίκηση του Δήμου, αν και δεν έχει απαντήσει επισήμως στις παρατάξεις, φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένη, τουλάχιστον για την σημερινή συνεδρίαση να επαναφέρει το θέμα του Αναπτυξιακού Οργανισμού.

Να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο θέμα ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Καλλιθέας έχει προχωρήσει σε κινητοποιήσεις και ανάλογα με τις αποφάσεις της διοίκησης θα ποφασίσει για κλιμάκωση ή την αποκλιμάκωση τους.

Ένα ακόμη θέμα που φαίνεται ότι θα απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο αφορά την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την απόφαση του Δήμου να δεσμεύσει για χρονικό διάστημα τριών μηνών δύο αίθουσες από το 12ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας (Λυκούργου και Αργυροκαστρου) προκειμένου να εξυπηρετηθούν το σύνολο των προνηπίων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Για το θέμα υπάρχουν αντιδράσεις τόσο από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. όσο και από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του συγκεκριμένου Σχολείου.

Ρεπορτάζ και για αυτό το θέμα υπάρχει στο neakallithea.gr 

Τέλος σε ότι αφορά την προ ημερήσιας διάταξη θεματολογία αναμένεται από το δήμαρχο Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβο να αναφερθεί στην απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιαννη Τσακίρη να εντάξει το έργο του Παραλιακού Μετώπου ύψους 200 εκ € στο Πρόγραμμα Δηημοσίων Επενδύσεων.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την με αρ. 426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex, την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 19:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού α’ τριμήνου 2021.

2. Χαρακτηρισμός και καταστροφή άχρηστου υλικού.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Χίου 13.

4. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Μυκηνών 19.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

5. Έγκριση τροποποίησης του χρόνου λήξης της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (MIS 5030054) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καλλιθέας για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την υλοποίηση της Πράξης.

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

6. Έγκριση συμμετοχής Δήμου Καλλιθέας στη Συμφωνία των Πράσινων Πόλεων «GREEN CITY ACCORD».

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

7. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της οδού Ταγματάρχου Πλέσσα αρ. 73, στην Καλλιθέα σε άπορη δημότισσα του Δήμου Καλλιθέας.

Comments are closed.