Δημ. Συμβούλιο Καλλιθέας: Με τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 19:00 η πρώτη συνεδρίαση μετά την διακοπή

0
352

Στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας σήμερα 31 Αυγούστου 2020 στις 19:00 μετά τις διακοπές του Αυγούστου επανέρχεται η τηλεδιάσκεψη.

Η δραματική αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική δεν άφησε αδιάφορο τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας Γιώργο Κυριακόπουλο ο οποίος επανέφερε την τηλεδιάσκεψη στις συνεδριάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ          Καλλιθέα 27/8/2020
Δημοτικό Συμβούλιο            Αρ. Πρωτ. 35977

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1)
  2. Την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex, την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 19:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση μεταβίβασης δικαιώματος άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Λ. Κατσώνη 19, από την θανούσα πρώην δικαιούχο Μ. Μ. στο τέκνο αυτής κ. Μ. Α.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Έγκριση της με αρ. 65/2020 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. περί τροποποίησης Συστατικής Πράξης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

3. Υποβολή πρακτικού Νο 2/2020 Επιτροπής Κλήρωσης για την θρησκευτική εμποροπανήγυρη ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.Περί προσωρινής παραχώρησης δύο (2) θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Λασκαρίδου 48.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Φιλαρέτου 73.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Λασκαρίδου 26.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Βασιλικής 4.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ακροπόλεως 17.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Τραπεζούντος 19-21.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Μεταμορφώσεως 33.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Πεισίστρατου 89.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Μιαούλη 9.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Μπουμπουλίνας 19.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

15. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ανδρομάχης 231.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

16. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 73.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

17. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Δοϊράνης 8-10.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Λασκαρίδου 180-182.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

19. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ξενοφώντος 202.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

20. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ύδρας 3Α.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

21. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ξενοφώντος 77.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

22. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Σόλωνος 107.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

23. Ανανέωση παραχώρησης θέσης για στάση και ολιγόχρονη στάθμευση σχολικού λεωφορείου επί της οδού Αραπάκη 26.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

24. Ανανέωση παραχώρησης στάσης και ολιγόχρονης στάθμευσης σχολικού λεωφορείου επί της οδού Χαροκόπου 12.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

25. Ανανέωση παραχώρησης στάσης και ολιγόχρονης στάθμευσης σχολικού λεωφορείου επί της οδού Μαντζαγριωτάκη 6.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

26. Ανανέωση παραχώρησης θέσης για στάση και ολιγόχρονη στάθμευση σχολικού λεωφορείου επί της οδού Γρυπάρη 127.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

27. Ανανέωση παραχώρησης στάσης και ολιγόχρονης στάθμευσης σχολικού λεωφορείου επί της οδού Χαλδαίων 7.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

28. Ανανέωση παραχώρησης θέσης για στάση και ολιγόχρονη στάθμευση σχολικού λεωφορείου επί της οδού Κρέμου 181.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

29. Έγκριση συμφώνου συνεργασίας Δήμου Καλλιθέας με την ΑμΚΕ «Μπορούμε Saving Food – Saving Lives», υπογραφή μνημονίου Συνεργασίας, εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

30. Αποδοχή και κατανομή Επιχορήγησης, Γ’ ΔΟΣΗΣ έτους 2020, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

31. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου (διαμερίσματος-2ου ορόφου) επί της οδού Κρέμου αρ. 104 ή 112 στην Καλλιθέα, σε οικονομικά αδύνατη οικογένεια.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

32. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου (διαμερίσματος-1ου ορόφου) επί της οδού Σπάρτης αρ. 102 στην Καλλιθέα, σε οικονομικά αδύνατη οικογένεια.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριακόπουλος Γεώργιος

Comments are closed.