Δημ. Συμβούλιο: Έκτακτη συνεδριάση την Τετάρτη 17/6 στις 19:00 και Τακτική την ίδια ημέρα στις 20:00 στο Δημαρχείο

0
519

Σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας καλεί τα μέλη του ο πρόεδρος του Γιώργος Κυριακόπουλος την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο δημαρχιακό Μέγαρο.

Την ίδια ημέρα στις 20:00 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί επίσης τα μέλη του σε Τακτική Συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο. Η παρουσία, εκτός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου είναι περιορισμένη λολγω των μέτρων προστασίας που λαμβάνονται για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19.


Στα προ ημερησίας διάταξης θέματα αναμένεται να μονοπωλήσουν την συζήτηση, οι απειλές προμηθευτή της ΔΑΕΚ Α.Ε. προς τους εργαζόμενους αλλά και το Παραλιακό Μέτωπο ύστερα και από τις εξελίξεις που υπήρξαν μετά την έκτακτη συνάντηση που είχαν ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, τον δήμαρχο Μοσχάτου – Ταύρου και τον εκπρόσωπο του δημάρχου Καλλιθέας Μανώλη Κωστάκη πρόεδρο του Ο.Π.Α.Α. «Γιάννης Γάλλος».

Τέλος, για όποιον επιθυμεί να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να στείλει αίτημα (αναγράφοντας το email με το οποίο θα συμμετάσχει στο Δ.Σ. μέσω της πλατφόρμας Webex) στο dhm.sym@kallithea.gr έως την Τρίτη 16/06/2020 και ώρα 12:00.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                         Καλλιθέα 12/6/2020
Δημοτικό Συμβούλιο                          Αρ. Πρωτ. 23871

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1)
  2. Την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».
  3. Την με αριθ. 40 εγκύκλιο (Α.Π. 20930/31-3-2020) (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 19:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικον. έτους 2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριακόπουλος Γεώργιος

Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ               Καλλιθέα 12/6/2020
Δημοτικό Συμβούλιο                 Αρ. Πρωτ. 23872

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1)
  2. Την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».
  3. Την με αριθ. 40 εγκύκλιο (Α.Π. 20930/31-3-2020) (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑTA Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. 3η Ανακατανομή ΣΑΤΑ 2020 και παρελθόντων ετών στο έτος 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. 4η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑTA Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Επικαιροποίηση της αρ. 390/2019 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου λόγω αλλαγής σχήματος.

5. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Δοϊράνης 62.

6. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 44.

7. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ευαγγελιστρίας 13.

8. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Λυκούργου 75.

9. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ανδρομάχης 82-84.

10. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Αναγνωσταρά 2.

11. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Δάφνης 2.

12. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ύδρας 8-10.

13. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Δημητρακοπούλου 6.

14. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Κρέμου 176.

15. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Λυκούργου 107.

16. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ιατρίδου 107.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριακόπουλος Γεώργιος

Comments are closed.