Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας: Με ατζέντα “δυναμίτη” συνεδριάζει σήμερα 31/3 στις 18:00 με τηλεδιάσκεψη

0
380

Με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνέρχεται σήμερα Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 στις 18:00 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Γιώργος Κυριακόπουλος τηρώντας την εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας έχει ορίσει την συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Μεταξύ των θεμάτων ξεχωρίζουν η Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου, Παλαιού Φαλήρου και της ΚΕΔΕ, η έγκριση των απολογισμού Εσόδων – Εξόδων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η μετονομασία της Δημοτικής Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Δήμου Καλλιθέας, σε Δημοτική Εθελοντική Αιμοδοσία «Ηλίας Καββαδίας» και η συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.

Πρόσκληση και Ημερησία Διάταξη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την με αρ. 426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex, την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Εισήγηση για λήψη απόφασης

α) για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου, Παλαιού Φαλήρου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ),

β) για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου, Παλαιού Φαλήρου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ),

γ) για την έγκριση του σχεδίου Κατα ‘ στατικού της εταιρείας,

δ) για τη συμμετοχή του Δήμου Καλλιθέας στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και

ε) για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Ορθή επανάληψη της με αριθμό 207/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Ορθή επανάληψη της με αριθμό 39/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4. Λήψη απόφασης για: α)τη διεξαγωγή πρόχειρου προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση γαλβανισμένου και μη χαλυβδοελάσματος και πάσης φύσεως μεταλλικών υλικών και β)την έγκριση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης.

5. Λήψη απόφασης για: α)τη διεξαγωγή πρόχειρου προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ανακύκλωσης των άχρηστων ελαστικών οχημάτων, β)την έγκριση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης.

6. Λήψη απόφασης για: α)τη διεξαγωγή πρόχειρου προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση μεταχειρισμένων συσσωρευτών και λιπαντικών ελαίων των οχημάτων/μηχανημάτων έργου του Δήμου μας και β)την έγκριση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης.

7. Λήψη απόφασης για α)τη διεξαγωγή πρόχειρου προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φωτιστικών-λαμπτήρων, β)την έγκριση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης.

ΘΕΜΑTA Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

8. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας για το έτος 2019.

9. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας για το έτος 2019.

10. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής του 13ου Μαθητικού Φεστιβάλ.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

11. Έγκριση μετονομασίας της Δημοτικής Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Δήμου Καλλιθέας, σε Δημοτική Εθελοντική Αιμοδοσία «Ηλίας Καββαδίας».

12. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, σε μεταγενέστερη ειδική συνεδρίαση.

Comments are closed.