Δημοτικά Τέλη & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ψηλά στην ατζέντα του αποψινού Δημοτικού Συμβουλίου

Διπλή συνεδρίαση απόψε, Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023, του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας που έχει ψηλά στην ατζέντα του τον καθορισμό των Δημοτικών Τελών για το 2024 καθώς και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου το τελευταίο διάστημα.

Η πρώτη συνεδρίαση, η οποία είναιΕιδικού χαρακτήρα, και αφορά τις οικονομικές καταστάσεις του 2018 θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 και η δεύτερη, τακτική, στις 20:15.

Αναλυτικότερα η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη της Ειδικής Συνεδρίασης στις 20:00

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2018.

Η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Συνεδρίασης στις 20:15

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 20:15, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους, έτους 2024.

2. Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) για το έτος 2024.

3. Μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας σε ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ομάδες για το έτος 2024.

4. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού γ’ τριμήνου 2023.

5. Έγκριση δαπανών ποσού ύψους 348,11 ευρώ & έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα του δικαιούχου οικ. φορέα για την εξόφληση των δαπανών.

6. Έγκριση δαπανών ποσού ύψους 1.224,13 ευρώ & έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα των δικαιούχων οικ. φορέων για την εξόφληση εξόδων δημοσίευσης.

7. Διαγραφή οφειλής από πρόστιμο αυθαιρέτου, που είχε βεβαιωθεί στο μισθωτή λόγω αναδοχής χρέους από τον εκμισθωτή.

8. Έγκριση συμπληρωματικής ετήσιας τακτικής επιχορήγησης οικ. έτους 2023 στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ».

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9. Ορισμός άμισθου Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας «Οδυσσέας Δημητριάδης».

10. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Καλλιθέας ως Προέδρου του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και ενός αναπληρωτή του, για το έτος 2023.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

11. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.

12. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

13. Γνωμοδότηση επί της πρότασης μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025.

14. Γνωμοδότηση επί της πρότασης μεταβολών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025.

15. Έγκριση επιχορήγησης ποσού 40.000 ευρώ οικ. έτους 2023 για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

16. Ανανέωση σύμβασης του Δήμου Καλλιθέας με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την παροχή υπηρεσιών χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού.

17. Περί τροποποίησης της με αρ. απόφασης 125/2021 οικονομικής επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

18. Λήψη απόφασης περί παράτασης λειτουργίας του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά.

19. Αντικατάσταση παλαιών και ορισμός δύο (2) νέων τακτικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο».

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

20. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της οδού Μ. Ασίας αρ. 7, στην Καλλιθέα, σε άπορο-άστεγο δημότη του Δήμου Καλλιθέας.

21. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της οδού Μ. Ασίας αρ. 5, στην Καλλιθέα, σε άπορο-άστεγο δημότη του Δήμου Καλλιθέας.

Comments are closed.