Δευτέρα 6/4 και ώρα 10:00 η τακτική συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου με τηλεδιάσκεψη…

0
547Δευτέρα 6 Απριλίου στις 10:00 θα συνέλθει σε τακτική συνεδριάση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας με τηλεδιάσκεψη προκειμένου να λάβει αποφάσεις για θέματα αρμοδιότητας της.

Αναλυτικότερα η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

1. Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης προμηθειών λόγω κατεπείγοντος, της πραγματοποίησης δαπανών, των προηγηθεισών αποφάσεων Δημάρχου & εξειδίκευση πιστώσεως

2. Εξειδίκευση πιστώσεως για προμήθεια συστήματος τηλεργασίας 6.200 € στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία από την διάδοση του COVID-19

3. Εξειδίκευση πιστώσεως για προμήθεια Διαδικτυακών Εφαρμογών 24.800 € για τη διαχείριση των αιτήσεων Δημοτών και Υπαλλήλων στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία από την διάδοση του COVID-19

4. Εξέταση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδότη στην
«Προμήθεια ειδών αρτοποιείου»

5. Εξέταση του 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»

6. Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 για διαπραγμάτευση ειδών πρώτης ανάγκης και υπηρεσιών για περιορισμό του COVID – 19

7. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Αλεξίου Ατσάρου

Ενώ εκτός ημερησίας διάταξης υπάρχει και σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

Comments are closed.