Δεκτό το αίτημα της Αντιπολίτευσης για άμεση σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου – Τετάρτη 21/6 στις 19:30

0
541

Η Διοίκηση του Δήμου Καλλιθέας «σήκωσε το γάντι» στο αίτημα σύσσωμης της Αντιπολίτευσης και των δύο Ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι με κοινή τους επιστολή ζήτησαν την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας εξαιτίας της απόφασης του Δ.Σ. Δ.Α.Ε.Κ. ΑΕ, να προχωρήσει στην παραχώρηση  σε ιδιώτη της δημοτικής καντίνας που βρίσκεται εντός του πάρκου, της πλατείας Δαβάκη.

Το αίτημα που υπογράφεται από τους Δημοτικούς Συμβούλους των παρατάξεων της Καλλιθέας «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ – ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ», «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» και «ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ» καθώς και από τους Ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους Κυριακή Δαμουλιάνου και Ιωάννα Ευτυχιάδου έγινε με βάσει το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 γεγονός που «δεσμεύει» ουσιαστικά τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να προχωρήσει στην σύγκλιση του.

Τι αναφέρει το άρθρο 74 του Ν.455/2018

«…Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5). Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του…».

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κων/νος Ευσταθίου εν τούτοις ανακοίνωσε τη σύγκλιση του Σώματος για την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 στις 19:30 με μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης «Συζήτηση για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΚ Α.Ε. για παραχώρηση σε ιδιώτη της Δημοτικής καντίνας που βρίσκεται εντός της Πλατείας Δαβάκη».

Το θέμα όπως αναφέρεται στην Ημερήσια Διάταξη αφορά μόνο συζήτηση για την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΑΕΚ και όχι για λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα γεγονός που δείχνει την πρόθεση της Διοίκησης του Δήμου να μην υπάρξει ψηφοφορία.

Ωστόσο το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει για την ακύρωση ή μη απόφασης Δ.Σ. Δημοτικής Επιχείρησης η οποία είναι και Ανώνυμος Εταιρεία.

Η συνεδρίαση της Τετάρτης 21 Ιουνίου θα δώσει τις απαντήσεις αλλά και θα αποτυπώσει θέσεις και απόψεις τόσο της Διοίκησης όσο και σύσσωμης της Αντιπολίτευσης, δίνοντας παράλληλα και το στίγμα για το αν θα προχωρήσει η όχι η παραχώρηση της Δημοτικής Καντίνας σε ιδιώτη

Comments are closed.