Δήμος Καλλιθέας : Προμήθεια νέων κάδων βυθιζόμενης συμπίεσης αξίας 516.000 €…

Στη συνέχιση της σταδιακής αντικατάστασης των γνωστών κάδων απορριμμάτων με την τοποθέτηση υπόγειων κάδων διαβάθμισμένης συμπίεσης προχώρησε η διοίκηση του Δήμου Καλλιθέας.

Πιο συγκεκριμένα, στη πρόσφατη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής με εισήγηση του δημάρχου Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβου αποφασίστηκε νέα προμήθεια υπόγειων κάδων διαβαθμισμένης συμπιλεσης ύψους 516.000 €.

Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη έχουν τοποθετηθεί 14 αντίστοιχοι υπόγειοι κάδοι σε διάφορα σημεία της πόλης.

Comments are closed.