Βουλή: Εθνικό Σχέδιο για τα Δικαιώματα Ανθρώπων με Αναπηρία … Τι είπαν αντιπολίτευση & φορείς

Το Εθνικό Σχέδιο για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία, είναι ένας Κωδικός Χάρτης που βασίζεται σε 6 πυλώνες και έχει 30 δράσεις ώστε να αλλάξει το υπόδειγμα του τρόπου με τον οποίο η δημόσιες πολιτικές και η κοινωνία αντιμετωπίζει τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Αυτό τόνισε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης παρουσιάζοντας το Εθνικό Σχέδιο για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία στην διαρκή επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και στην ειδική μόνιμη επιτροπή Ισότητας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

«Τέτοιες στιγμές που έχει ολοκληρωθεί ένα τέτοιο έργο σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι αξίζει κανείς να βρίσκεται στην πολιτική», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι 6 πυλώνες, όπως ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας, πάνω στον οποίο έχει αναπτυχθεί το Εθνικό Σχέδιο είναι:

Το κράτος στην υπηρεσία του ατόμου με αναπηρία.

Η προστασία των δικαιωμάτων τους.

Η προσβασιμότητα.

Η συμμετοχή σε κάθε έκφραση της ζωής.

Η αφύπνιση της κοινωνίας,

και οι συνέργειες.

Αναλύοντας τις δράσεις που εμπεριέχονται σε κάθε έναν από αυτούς τους 6 βασικούς άξονες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε:

Ο πυλώνας «το κράτος στην υπηρεσία του ατόμου με αναπηρία» περιλαμβάνει την ενεργοποίηση, για πρώτη φορά, του δικτύου του συντονιστικού μηχανισμού σε όλη την επικράτεια ώστε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης να μπορούν να προσανατολίζονται σε μια ενιαία δημόσια πολιτική. Παράλληλα θα προχωρήσουν μέχρι το καλοκαίρι:

Η διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των αναπήρων.

Η αναβάθμιση της λειτουργίας των ΚΕΠΑ.

Η θέσπιση της ηλεκτρονικής κάρτας αναπηρίας, που θα διασυνδεθεί με την εθνική πύλη παροχών.

Η εξυπηρέτηση στα ΚΕΠ και μέσω της νοηματικής γλώσσας .

Η ένταξη δεικτών στην ελληνική στατιστική υπηρεσία για την καταγραφή των κτιρίων σχετικά με την φυσική προσβασιμότητα αναπήρων σε αυτά.

Ο δεύτερος πυλώνας του Εθνικού Σχεδίου έχει να κάνει με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Στον τομέα αυτό αναπτύσσονται δράσεις που αφορούν την ισότητα των συμπολιτών μας με αναπηρία. Ειδικότερα, ο υπουργός ανέφερε ότι στο πλαίσιο αυτό «έχουμε προβλέψει μια αρκετά εμπροσθοβαρή φορολογική πολιτική, ώστε να δοθούν πραγματικές δυνατότητες ισότητας στους συμπολίτες μας. Την κατάρτιση ενός Οδηγού Δικαιωμάτων, ο οποίος θα καταγράφονται με κάθε λεπτομέρεια τα δικαιώματα που έχουν από την Πολιτεία, διότι έχει διαπιστωθεί πως ενώ υπάρχουν επιμέρους δικαιώματα αυτά δεν είναι αρκετά εμφανή στους δικαιούχους και δεν αξιοποιούνται αρκετά. 
Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις πρόνοιες που θα αναπτυχθούν:

Για τις γυναίκες και τα παιδιά με αναπηρία για την καταπολέμηση της βίας.

Την στήριξη της οικογένειας. Την από-ιδρυματοποίηση. Την έγκαιρη διάγνωση.

Την πρόσβαση σε σχολικά και παιδικούς σταθμούς.

Τη δημιουργία της οικογενειακής κάρτας.

Την ενδυνάμωσης της ανεξάρτητης διαβίωσης με τον προσωπικό βοηθό και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Την ανάπτυξη της αυτόνομης κατοικίας, της προσβάσιμης γειτονιάς.

Σχετικά με την εκπαίδευση, ο υπουργός Επικρατείας ανέφερε μια σειρά δράσεις και στόχους που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο, τονίζοντας ότι στόχος είναι να εντάσσονται τα παιδιά με αναπηρία στην εκπαίδευση, στην δια βίου επιμόρφωση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και τον προσανατολισμό, στην ψηφιακή κατάρτιση, αλλά και οι καλύτερες σχολικές μεταφορές, που θα ενθαρρύνει δράσεις και εκτός του σχολείου όπως είναι οι διαγωνισμοί ή η συμμετοχή στη Βουλή των Εφήβων.

Αναφορικά με την υγεία των ατόμων με αναπηρία, εξήγησε ότι προβλέπουμε πέρα από την βελτίωση της πρόσβασης σε όλες τις δομές υγείας και της αποθεραπείας, να υπάρξει η δυνατότητα μεγαλύτερης πρόσβασης στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία που είναι ένας εξαιρετικά κρίσιμος παράγοντας.

Για την απασχόληση, προβλέπονται συγκεκριμένες δράσει που αφορούν κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα καταλαμβάνονται από άτομα με αναπηρία. Καθιέρωση της υποστηριζόμενης απασχόλησης αλλά και μια προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος έτσι ώστε να καταστεί πιο εφικτή και ελκυστική η εργασία από ανάπηρους συμπολίτες μας.

Ανέφερε ότι η προετοιμασία αυτού του φιλόδοξου σχεδίου διάρκεσε 15 μήνες και ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, «γιατί είχαμε να κάνουμε με μια δαιδαλώδη και διάσπαρτη νομοθεσία και με δράσεις που είναι εντελώς κατακερματισμένες» και προσέθεσε: «Αυτό που θέλαμε, ήταν να αποφύγουμε τη δημιουργία ενός Σχεδίου “ευχολόγιο”, και γι αυτό έχουν τεθεί εκτός από τους στόχους, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ανά στόχο, ποσοστικοποιήσεις της δημόσιας δαπάνης και δείκτες αποτελεσματικότητας».

Διευκρίνισε ότι το Σχέδιο Δράσης δεν είναι ένα νομοσχέδιο αλλά μια Οδική Χάρτα και προσέθεσε πως «οφείλουμε οι δράσει αυτές να γίνουν πράξη και οι συμπολίτες μας που έχουν κάποια αναπηρία να μπορέσουν να αισθανθούν πράγματι μέλη της κοινωνίας και ισότιμα με όλους».

Ιστορική συνεδρίαση χαρακτήρισαν κυβέρνηση, φορείς και βουλευτές την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου για τα Δικαιώματα των Αναπήρων 

Ιστορική στιγμή χαρακτήρισε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία, «ενός οριζόντιου συνεκτικού και αναλυτικού σχεδίου που για την ολοκλήρωσή του χρειάσθηκε να υπάρξει σκληρή δουλειά τόσο από τον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, όσο και η συνεργασία όλων των υπουργείων, πολλών κυβερνητικών και υπηρεσιακών στελεχών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων καθώς και της Κοινωνίας των Πολιτών».

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής, Σοφία Βούλτεψη που είχε την πρωτοβουλία να διεξαχθεί αυτή η συνεδρίαση παρουσίασης του Εθνικού Σχεδίου που εκπονεί η κυβέρνηση. ανέφερε ότι αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι ο συντονισμός αυτής της στρατηγικής θα γίνεται σε επίπεδο πρωθυπουργικού γραφείου και με εθνικό συντονιστή τον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη». Η κυρία Βούλτεψη σημείωσε ότι «η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και η Υποεπιτροπή για τα ‘Ατομα με Αναπηρία» συνεδρίασε όλο αυτό το διάστημα, συμβάλλοντας σ’ αυτή την προσπάθεια και θέτοντας ως βασικό στόχο, κάτι το οποίο το κάνουμε και σύνθημα, το “προσβασιμότητα παντού“. Αυτό υπήρξε το κεντρικό αντικείμενο των συνεδριάσεων μας, εδώ και πάνω από ένα χρόνο, και επ’ αυτού θα εκδοθεί και η έκθεση της Υποεπιτροπής για τα ΑμεΑ, που θα παραδοθεί στον πρόεδρο της Βουλής». Η πρόεδρος της Επιτροπής επισήμανε ότι «τα θέματα των ατόμων με αναπηρία, διαπερνούν το σύνολο της δημόσιας διοίκησης και προφανώς, αφορούν όλα τα υπουργεία. Γι’ αυτό και στην υποεπιτροπή μας, προσήλθε πλειάδα υπουργών και γενικών γραμματέων, με σκοπό ακριβώς τη διασφάλιση αυτής της προσβασιμότητας σε κτίρια, πολιτιστικά αγαθά, στον ψηφιακό κόσμο, παντού».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Βασίλης Οικονόμου επισήμανε ότι εδώ δεν είναι ένα νομοσχέδιο όπου τα κόμματα μπορεί να έχουν αντιρρήσεις αλλά μια αφετηρία για την δημιουργία ενός οργανωμένου σχεδίου από την πολιτεία για τα άτομα με αναπηρία.

Φορείς

Ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ, Ιωάννης Βαρδακαστάνης μίλησε για μια ιστορική στιγμή για το αναπηρικό κίνημα, αναγνωρίζοντας την σκληρή και συντονισμένη δουλεία που έγινε από τον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη και την ομάδα που συγκρότησε. Είναι είπε «η πρώτη φορά που συζητείται ένα σχέδιο δράσης και αυτό, ασχέτως εάν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, είναι από μόνο του μια πολύ σημαντική εξέλιξη αφού αναγάγει τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία σε ένα διαφορετικό πολιτικό επίπεδο. Καταφέραμε, ανέφερε, κατά την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου να συνεργαστούμε με όλη την ομάδα που το κατάρτισε. Έχουμε, είπε, καταθέσει αναλυτικές προτάσεις για κάθε έναν από τους 6 πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου όπως και για κάθε μια δράση που προβλέπεται, ενώ έχουμε προσθέσει και συμπληρωματικές δράσεις. Εμείς, είπε ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ, έχουμε προσθέσει και έναν έβδομο πυλώνα που αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο υλοποίησης του Σχεδίου. Γνωστοποίησε ότι η Εθνική Συνομοσπονδία μαζί με το Ινστιτούτο της έχει καταστρώσει έναν μηχανισμό παρακολούθησης υλοποίησης των δράσεων, ενώ παράλληλα ζήτησε άμεσα να υπάρξει η εναρμόνιση του Εθνικού Σχεδίου με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης που είναι σε διαβούλευση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σημαντικό την ύπαρξη ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία και συμφώνησε με τον υπουργό Επικρατείας ότι είναι μια αρκετά φιλόδοξη προσπάθεια. Έθεσε τον Συνήγορο του Πολίτη στη διάθεση της κυβέρνησης αλλά και της κοινοβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση του Σχεδίου και των δράσεών της. Παράλληλα προχώρησε και σε επιμέρους προτάσεις προκειμένου το Σχέδιο και οι πολιτικές να γίνουν πιο εύχρηστες και αποτελεσματικές. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, πρότεινε όλες οι «Κάρτες» αναπηρίας να ενσωματωθούν σε μια, και έκρινε πολύ σημαντικό να προχωρήσει η προβλεπόμενη κωδικοποίηση της νομοθεσίας.

Αντιπολίτευση

Η βουλευτής και τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, Θεανώ Φωτίου έστρεψε τα πυρά της στην κυβέρνηση λέγοντας ότι τη στιγμή που περικόπτει τις δαπάνες για τα ανασφάλιστα ‘Ατομα με Αναπηρία εν μέσω πανδημίας, επιδίδεται σε μεγαλόστομες διακηρύξεις Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Αναπήρων στη Βουλή. Υποστήριξε ότι ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ αποτελεί θεμέλιο του Σχεδίου Δράσης που παρουσιάζει η κυβέρνηση ως δικό της. Ανέφερε πως σε αυτό δεν υπάρχει ιεράρχηση, κοστολόγηση και προσδιορισμός των πηγών χρηματοδότησης. Παρατήρησε πως η παράθεση των 6 πυλώνων και 30 στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης γίνεται ευχολόγιο και έκθεση ιδεών. Η βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε πως εμείς κατηγορηματικά δεν συναινούμε να υποκατασταθεί η υποχρέωση του κράτους για χρηματοδότηση των δράσεων που αίρουν την ανισοτιμία των ΑμεΑ από χορηγίες ιδιωτών, όπως και δεν συναινούμε στην εισαγωγή της αξιολόγησης της λειτουργικότητας ως μέσο αποκλεισμού αναπήρων από επιδόματα. Είμαστε εδώ για να ορίσουμε το όραμα των ατόμων με αναπηρία και μας γυρίζουν σε μνημονιακές πολιτικές.

Ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Μουλκιώτης ζήτησε από την κυβέρνηση να μην εξαιρούνται από τον ΛΑΕΚ η ΕΣΑμεΑ όπως και από τους πόρους του. Ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ υπήρξε πρωτοπόρο στα δικαιώματα των αναπήρων και σήμερα διεκδικούμε να υπάρξει ένας Χάρτης για την ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ με ελευθερίες επιλογής. Τόνισε ότι η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο που απαιτεί όμως κρατική στήριξη. Υπενθύμισε σειρά τροπολογιών που έχει καταθέσει το κόμμα του στα νομοσχέδια του υπουργείου Εργασίας, όπως αυτές για την κατάρτιση, τα επιδόματα και την εκπροσώπηση της ΕΣΑμεΑ στον ΟΑΕΔ που σήμερα δεν υπάρχει. Η ισότιμη συμμετοχή των αναπήρων, είπε, «είναι στον πυρήνα της πολιτικής του ΚΙΝΑΛ». Ζήτησε, μεταξύ άλλων, στοχευμένες πολιτικές σε κάθε τομέα. Αποσύνθεση προνομιακών δικαιωμάτων από την απασχόληση. Κατάργηση του προσδιορισμού «ανίκανος για οποιαδήποτε εργασία» καθώς αυτός έχει ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Εκπόνηση εθνικών προγραμμάτων απασχόλησης για τους ανάπηρους. Θέλουμε, είπε ο βουλευτής, «πράξεις και όχι μόνο κείμενα».

Η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη ανέφερε πως συνυπογράφουμε κάθε λέξη που υπάρχει σε αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης καθώς αποτελούν διαχρονικές διεκδικήσεις των ανθρώπων με αναπηρία αλλά εστίασε ότι η υλοποίησή τους είναι θέμα πολιτικής επιλογής και βούλησης. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως «για να είναι Εθνικό ένα Σχέδιο, θα πρέπει να είναι αληθές. Και για να είναι αληθές θα πρέπει να είναι υλοποιήσιμο. Αντιθέτως αυτό που θα μείνει είναι οι ωραίες λέξεις...», σημειώνοντας ότι «όταν υπάρχει μέσα το κέρδος δεν μπορεί να περιμένει κανείς σημαντικές βελτιώσεις». Μιλάμε, είπε, «…για ισοτιμία αλλά ξέρετε ότι δεν έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες. Ούτε την δυνατότητα να έχουν τις υποδομές που χρειάζονται στα σπίτια τους…«Ζήτησε «…να υπάρξει ένα εθνικό ινστιτούτο μελέτης και παρακολούθησης των θεμάτων της αναπηρίας…»

Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Αναστασία Αλεξοπούλου ανέφερε ότι το κόμμα της έχει προχωρήσει σε μια σειρά προτάσεων που δεν είναι δύσκολο να υλοποιηθούν. Έδωσε έμφαση στις ίσες ευκαιρίες και στην προσβασιμότητα και τόνισε ότι εδώ, σε αυτήν την Επιτροπή, θα πρέπει να σταθούμε πάνω από κόμματα και ιδεολογικές αγκυλώσεις και να γίνουμε η φωνή των ανθρώπων αυτών που δεν έχουν φωνή… και να μετατραπούμε σε πραγματικό στήριγμά τους.

Η βουλευτής του ΜέΡΑ25, Αγγελική Αδαμοπούλου ανέφερε πως συμφωνούμε με το σχέδιο αυτό και χαιρόμαστε που έχουν μπει στο Σχέδιο αυτό ζητήματα που ήταν διαχρονικά αιτήματα. Χαρακτήρισε «λυδία λίθο» τα θέματα της προσβασιμότητας σε όλους τους τομείς. Απαιτείται, είπε, ενίσχυση των δικαιωμάτων σε θέματα ποιοτικής Υγείας και Πρόνοιας. Ζήτησε τη σύσταση Διεύθυνσης Χρόνιων Παθήσεων και Αποκατάστασης στο υπουργείου Υγείας, αύξηση της κατ’ οίκον φροντίδα, συμπλήρωση του Κανονισμού Υγείας, κάλυψη των τεχνικών βοηθημάτων. Παρατήρησε ότι στο Εθνικό Σχέδιο δεν υπάρχουν δράσεις σχετικά με την αναβάθμιση των ιδρυμάτων, λέγοντας πως «καλή και σωστή είναι η αποϊδρυματοποίηση αλλά οι συνθήκες που επικρατούν στα ιδρύματα και σε κλειστές δομές σήμερα είναι απαράδεκτες και γενικά δίνεται η αίσθηση ότι υπάρχει ένα άβατο σε αυτά».

πηγή:

Comments are closed.