Αναβλήθηκαν οι εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια – Νέα ημερομηνία

0
232

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αποφάσισε την αναβολή και επαναπροκήρυξη διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του μόνιμου και του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού των Δήμων αρμοδιότητάς της (πλην Δήμου Αθηναίων και Πειραιώς).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αποφασίζει:

Την αναβολή της διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του μόνιμου και του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού των Δήμων αρμοδιότητάς μας (πλην Δήμου Αθηναίων και Πειραιώς) την 21η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη.

Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των δύο αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του μόνιμου και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Δήμων αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (πλην Δήμου Αθηναίων και Πειραιώς) την 18η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη.

Η εκλογή θα διεξαχθεί στα Δημοτικά Καταστήματα των Ο.Τ.Α. αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (εκτός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Πειραιά) και η ψηφοφορία θα αρχίσει την 8η πρωινή ώρα και θα τελειώσει την 5η μεσημβρινή ώρα.

Μετά την λήξη της ψηφοφορίας οι φάκελοι με αγγελιοφόρο, θα μεταφερθούν στις εφορευτικές επιτροπές των εδρών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, δηλαδή:


1. Στο Δήμο Καλλιθέας (Ματζαγριωτάκη 76) οι φάκελοι των Δήμων αρμοδιότητας Α’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2. Στο Δήμο Περιστερίου (Πλατεία Δημοκρατίας 1) οι φάκελοι των Δήμων αρμοδιότητας Β’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

3. Στο Δήμο Ηλιούπολης (Σοφοκλή Βενιζέλου 114 & Πρωτόπαππα) οι φάκελοι των Δήμων αρμοδιότητας Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

4. Στο Δήμο Χαλανδρίου (Γρ. Γυφτοπούλου 2 & Αριστείδου) οι φάκελοι των Δήμων αρμοδιότητας Δ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

5. Στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη (Π. Τσαλδάρη 10) οι φάκελοι των Δήμων αρμοδιότητας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν. Πειραιά.

6. Στο Δήμο Αχαρνών (Λεωφ. Φιλαδέλφειας 87 & Μπόσδα) οι φάκελοι των Δήμων αρμοδιότητας του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής.

7. Στο Δήμο Φυλής (Πλατεία Ηρώων 1, Άνω Λιόσια) οι φάκελοι των Δήμων αρμοδιότητας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δυτικής Αττικής.

Comments are closed.