Ένωση Γονέων: Τι καταγγέλουν μέλη του Δ.Σ.

0
401

Την απαράδεκτη στάση, την έλλειψη ενημέρωσης και την μη τήρηση των αποφάσεων όπως αυτές έχουν ψηφιστεί, των μελών που κατέχουν θέση ευθύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων καταγγέλουν με επιστολή τους τα μέλη του Μαρία Λιάκρη και Σωτήρης Καρκαλάτος.

Πιο συγκεκριμένα η επιστολή των 2 μελών του Δ.Σ. αναφέρει: 

Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι,

Έχοντας επίγνωση της σπουδαιότητας του θεσμικού ρόλου, που έχει η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων για τη σχολική μας κοινότητα (Γονείς – Μαθητές) και λαμβάνοντας υπόψη το καταστατικό της Ένωσης, που επισημαίνει πως η Ένωση Γ&Κ πρέπει και οφείλει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της σχολικής κοινότητας, θέλουμε να καταγγείλουμε την απαράδεκτη στάση των μελών που κατέχουν θέση ευθύνης στο νυν Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Καλλιθέας, και κυρίως τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα ως έχοντες τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του.

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Καλλιθέας κλήθηκε πριν από δυόμιση μήνες να αναλάβει τα καθήκοντα που τις αναλογούν, έτσι ώστε να προωθηθούν τα συμφέροντα των γονέων και μαθητών της πόλης μας.

Τα αποτελέσματα μετά από δυόμιση μήνες είναι:

  1. Να μην έχουν ακόμη συνταχθεί και υπογραφεί τα πρακτικά των Διοικητικών Συμβουλίων που έχουν πραγματοποιηθεί, τακτικών και εκτάκτων.
  2. Να μην υπάρχει η πρέπουσα και επαρκής ενημέρωση από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα για τα θέματα που κάθε φορά πρέπει να συζητηθούν, έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η αρμόζουσα και απαραίτητη διαβούλευση, παρόλο που έχει ζητηθεί πολλάκις από την πλευρά μας.
  3. Να μην τηρούνται αποφάσεις, όπως έχουν ψηφιστεί. Πιο συγκεκριμένα η απόφαση για τη διαχείριση των οποιωνδήποτε ενημερώσεων, που φτάνουν στην Ένωση και έχουν τον χαρακτήρα προώθησης, δεν έχει τηρηθεί και καταστρατηγείται κατά το δοκούν.
  4. Να μην τηρούνται οι αρμοδιότητες των καθηκόντων, που έχει αναλάβει ο καθένας στο ΔΣ. Έτσι, παρατηρείται το φαινόμενο ο Γραμματέας της Ένωσης να μην μας ειδοποιεί και ενημερώνει για τις οποιεσδήποτε δράσεις είτε αυτές αφορούν τακτικά ή έκτακτα ΔΣ είτε αφορούν αιτήματα ή ενημερώσεις από σχολικές μονάδες ή ΔΣ Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων της Καλλιθέας.
  5. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τη θέση του Γραμματέα, καθώς φαίνεται να έχει αποχωρήσει από την ηλεκτρονική ομάδα στην οποία συζητάμε αυστηρά και μόνο θέματα, που αφορούν την Ένωση και ενέχει χαρακτήρα διαρκούς διαβούλευσης για ζητήματα που χρήζουν άμεσων ενεργειών, ενώ παράλληλα δεν έχουμε ενημέρωση για ποιο λόγο αυτό έχει συμβεί. Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε πως όσο συμμετείχε σε αυτήν την ηλεκτρονική ομάδα, δεν απάντησε ποτέ επί της ουσίας στις τοποθετήσεις που κάναμε και ζητούσαμε να πάρει θέση.
  6. Η καθοδήγηση από τον Πρόεδρο στις διαδικασίες που ακολουθούνται στα Συμβούλια που έχουν πραγματοποιηθεί είναι πασιφανές πλέον πως είναι μειωμένων προσδοκιών με ότι αυτό συνεπάγεται. Απόδειξη αυτού αποτελεί η ψηφοφορία που έγινε προκειμένου να απαντήσει το ΔΣ της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων σε αίτημα ΔΣ Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου, για παράτυπη παρέμβαση μέλους της σχολικής επιτροπής στη σχολική μονάδα που εκπροσωπεί ο συγκεκριμένος Σύλλογος, και ο Πρόεδρος δέχθηκε την ψήφο μέλους του ΔΣ που έχει συγγενική σχέση πρώτου βαθμού με το πρόσωπο που ενεπλάκη σε αυτή την λανθάνουσα παρέμβαση, κάτι που είναι αντιδεοντολογικό και αντίκειται σε ότι προβλέπει ο ισχύων νόμος περί σωματείων.

Σημειώνουμε δε πως από την πλευρά μας τέθηκε το ζήτημα της κατά παράβαση αποδοχής της ψήφου, που όμως δεν έγινε δεκτή, διότι όλα τα υπόλοιπα μέλη την αποδέχτηκαν.

Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Καλλιθέας

Μαρία Λιάκρη
Σωτήρης Καρκαλάτος

Comments are closed.