Δ. Καλλιθέας: Συνεδρίαση σήμερα 28/9 στις 13:00 της Οικονομικής Επιτροπής δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη

0
37

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας σήμερα Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 στις 13:00 με μικτή παρουσία των μελών της. Δηλαδή δια ζώσης και για όσους δεν πληρούν της προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους θα μπορούν να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η δια ζώσης συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Tρίτη 28/9/21 και ώρα 13.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και β) την εγκ. με αρ. 59 /30-8-21 ( ΑΔΑ 6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7/ καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ 3985/β 27-8-21 και 4054/Β 4-9-21 για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19: όπως ισχύουν μετά τη δημοσίευση του άρθρου 67 του Ν.4830/18-9-2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. A) Απόφαση περί συμβιβασμού για την καταβολή ποσού στους αιτούντες συνιδιοκτήτες κ.κ. Δ. Ε., Δ. Ε. και Δ. Σ.» και Β) Εξειδίκευση πίστωσης

2. Εξειδίκευση πιστώσεων για την 19η Λαμπαδηδρομία εθελοντών αιμοδοτών στις 8-10-2021

3. Εξέταση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού «Τεχνικές Μελέτες Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας

4. Εξέταση πρακτικού αξιολόγησης προσφοράς υποψηφίου αναδόχου καλλιτεχνικών υπηρεσιών για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: θεατρική παράσταση στο πλαίσιο του Ποντιακού Τριημέρου (01/10-03/10/2021)

Comments are closed.