Δ. Καλλιθέας – Εστίαση: Πως θα διατεθούν κοινόχρηστοι χώροι για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

0
76

Ο Δήμος Καλλιθέας εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Νόμου 4795/2021 άρθρο 60 περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ, εστιατόρια, αναψυκτήρια κλπ) ανακοίνωσε την δωρεάν διάθεση επιπλέον κοινόχρηστου χώρου προκειμένου να γίνει ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων τους, όπου είναι αυτό εφικτό, λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Η απόφαση αυτή του Δήμου Καλλιθέας έχει ισχύ από τις 3 Μαΐου και η δωρεάν παραχώρηση θα δίνεται μέχρι τον Οκτώβριο του 2021.

Στην ανακοίνωση του Δήμου σημειώνεται ότι ο δωρεάν επιπλέον κοινόχρηστος χώρος μπορεί να μην είναι συνεχόμενος με τον χώρο που ήδη χρησιμοποιεί ένα Κατάστημα, αλλά να βρίσκεται σε παρακείμενο κοντινό σημείο και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.

Οι προϋποθέσεις για την Δωρεάν παραχώρηση

1.Να μην παρεμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση των πεζών, των γονέων με τα παιδιά τους, των ΑΜΕΑ και να μην καταλαμβάνονται οι οδεύσεις ΑμεΑ στα πεζοδρόμια και σε κάθε περίπτωση κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους πρέπει να παραμένει λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50μ).

2.  Να μην αναπτύξουν τα Καταστήματα μόνιμες ή προσωρινές σταθερές κατασκευές, καθώς και να μην γίνεται χρήση μουσικής, στο χώρο που παραχωρείται.

3.  Η Αίτηση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες :

Δευτέρα έως  Παρασκευή   08 π.μ. – 14:00 μ.μ.                                    

ή            

με e–mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση estiash@kallithea.gr.

Στην Αίτηση επισυνάπτονται:

  1. Η Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης ή υποβολή Γνωστοποίησης Κ.Υ.Ε.
  2. Άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου.
  3. Σκαρίφημα (με διαστάσεις) ζητούμενου κοινόχρηστου χώρου.
  4. Δημοτική Ενημερότητα.

Τονίζεται ότι η αιτούμενη χρήση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον ύστερα από τη σχετική έγκριση του Δήμου Καλλιθέας.

Τι ισχύει για όσους είχαν έγκριση

Οι επαγγελματίες που είχαν λάβει έγκριση από τον Δήμο το 2020 για επιπλέον κοινόχρηστο χώρο & δεν μεταβάλλονται τα ζητούμενα τετραγωνικά υποβάλλουν αίτηση χωρίς δικαιολογητικά. 

Ωστόσο σε περίπτωση που θέλουν μεταβολή των τετραγωνικών που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τότε θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται πιο πάνω.

Τι θα συμβεί σε τυχόν αυθαίρετη χρήση

Στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος προχωρήσει σε αυθαίρετη χρήση πέραν των παραχωρηθέντων κοινόχρηστων χώρων επιβάλλεται με απόφαση Δημάρχου, σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο ίσο με το αναλογούν τέλος, άμεση απομάκρυνση των επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων και σε περίπτωση δεύτερης παράβασης εντός τριών (3) μηνών αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου και επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του καταστήματος για τρείς (3) μήνες.

Comments are closed.